Thuyền lớn quan bắt tải lương
Còn chiếc thuyền bé đưa nàng sang
Chờ nàng chả thấy nàng sang
Để anh chờ đợi sương sa lạnh lung
Đắp một dải yếm hơn chung áo mềm
Anh cầm chèo nàng ngủ đấy sao yên
Đánh thức nàng dậy ngồi bên cọc chèo
Qua Thái Sơn tới núi Cánh Diều
( Lời thơ)


Đây là lời thơ của làn điệu “ Đường trường tải lương”. Đây là làn điệu nằm trong hệ thống đường trường và là một trong những làn điệu dài và khó trong nghệ thuật chèo đòi hỏi phải có kỹ thuật cao. Làn điệu này có tính chất trữ tình, sâu lắng thiết tha đằm thắm đượm mầu trách móc, thở than. Thường được dùng để biểu hiện tâm trạng chờ đợi, nhớ nhung có thể dùng cho đơn ca nam hoặc nữ và cũng có thể dùng cho dàn đồng ca

ĐƯỜNG TRƯỜNG TẢI LƯƠNG

Bản 1 : Trình bày : Nghệ sĩ nhân dân Minh Lý

Bản 2 : Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình


Bản 3 : Trình bày : Nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài


Bản 4 : Trình bày : Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải
KHI HÁT SẼ THÀNH

Tải i lương i / i chiếc thuyền ì / lớn i / i í nay / í i i thôi i / dậu i / i ì i í / ì i i (LK4)

Thuyền / ông i quan i (xt2) ơi / i i bắt (xt2) ới / i a a / đem đi tải í (xt2) ới / i í lương í i i ông / quan í ngài / i ì i (xt2) ơi / a bắt í i đem / đi à đi tải í (xt2) ới / i í lương i / i í i i i i í / ì i i (LK4)

Ấy í / còn ì một (xt2) a nay / dậu ìì / chiếc i thuyền ì / ì i i / i i i í / i ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i ì i / i i í / i i này / ì i í / i i (LK4)

A nay / dậu / anh mấy đưa i / i í i (xt2) ới / a a nàng này / này sang / bên quá i (xt2) ới / i í giang i / i i i í / í i i anh i (xt2) a / anh í chờ ì / cô / i i nàng (xt2) i / i i chả i / í i chả này này chả i (xt2) a / có thấy i / thấy i i í i / i i nàng (xt2) i / í i ra i / í i i ì i i i í / i i này / ì i i / í i i (LK4)

Ấy / để í anh i (xt2) a nay / dậu / anh i chờ / í / i i đợi i i i í / i ì i (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i ì i / i i i / í i này / ì i i / í i i (Lk4)

A nay / dậu / nó mấy sương i / i í i (xt2) ới / ì i xa này / này sương / xa cô lạnh i (xt2) ới / i ì lùng ới ới i / em ơi i / i ì đêm i (xt2) i /i í hôm í i ì / ì i qua (xt2) a / a á sương í i / sương này này sương (xt2) a / sương giá i / sương / giá cô lạnh i (xt2) í / i i lùng ì / ỉ / í / i i ì (LK4)

Ấy / đắp một i (xt2) a nay / dậu ì ì / chiếc i giải i (xt2) ì / ì i yếm i / i i i í / i ì ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i i ì / i i i í / i i này / i i i / i í i (LK4)

A nay / dậu / nó mấy hơn i / i ì í i (xt2) ới / i í chung này / này năm / tấm i áo ì ( xt2) ới / i i mềm ơi ới i / em ơi i ìanh (xt2) á / a cầm ì / í / i i chèo (xt2) i í ngủ i / í i ngủ này này ngủ í (xt2) a / a đấy i / ngủ / đấy í sao i (xt2) ới / i í yên i / i í i / i / í / ì ỉ i (LK4)

Anh / đánh thức (xt2) a nay / dậu / cô i nàng / i / i i dậy i i i í / i i ì (xt3) i / i ì i í i i / i / i ì / ỉ / í / i i ì i i i í / i i này / ì i i / í i i (LK4)

A nay / dậu i / em mấy ngồi i / i ì í i (xt2) ấy / mấy í bên này / này bên / cái i mái i (xt2) ới / i i chèo ơi ới i / em ơi i ìqua (xt2) a / qua thái i / i / i í sơn (xt2) a / à tới i / í i tới này / này tới i (xt2) a / a núi i / tới / núi i cánh i (xt2) ới / i diều ì / ỉ / í / i i ì
-----------------------------------------------------------------------------