Những bậc tu hành Huyền Thuật hay Mật Tông Du Già , Đạo Gia  nhờ xuyên qua quá trình tu tập , mà đã ấn chứng cùng tích lủy một số  kinh nghiệm quí báu ẩn mật ; họ có thể tiên liệu được thời gian sắp chết  của một người như sau :1.- Khi một người trước khi lâm chung , hai ngón tay cái bị xụi lơ ,
họ không thể dùng sức mà điều khiển hai ngón tay cái cử động ,
thì nội trong ba ngày người nầy sẻ chết .

2.- Khi một người nhìn hình mình trong gương mà không nhìn thấy đầu
của mình , tức cái đầu bị biến mất , hay người nầy nhìn mọi người hay
cảnh vật chung quanh không được rỏ ràng , tất cả hình ảnh chung quanh
thấy được rất là mờ ảo và thị lực của người nầy dần dần biến mất ,
người nầy nhất định sẻ bị chết trong vòng 10 ngày .

3.- Khi người bệnh thường nhìn thấy có hai mặt trăng hiện ra trên không trung ,
thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 3 tháng .

4.- Khi một người nào cảm thấy trong cái bóng của họ bị lủng một
lổ hỏng đen , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 1 tháng .

5.- Khi người bệnh dùng hai bàn tay bịt chặt lấy hai lổ tai ,
mà họ không nghe được âm thanh của năng lượng tuần hoàn chu
lưu trong thân thể , hay nghe được nhịp tim đập không có qui củ ,
thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 7 ngày .

6.- Khi người bệnh nhìn thấy một cây có cành lá toàn màu vàng kim .
thì sẻ bị chết trong vòng 15 ngày .

7.- Khi một người bệnh nhìn không thấy thân dưới của mình hoặc không
cảm giác được thân dưới của mình , thì người nầy sẻ chết trong vòng 5 ngày .

8.- Khi một người nằm mộng thấy mình ôm lấy một người đã chết ,
thì người nầy chỉ có thể sống được trong vòng 6 tháng .

9.- Khi một người cảm nhận thấy mình đang khỏa thân ,
mà ngồi suy tư với một tâm sự rất phiền nảo , hoặc trong khi nằm mộng
mà họ thấy họ đang khóc thương đến rơi nước mắt cho một người đả qua đời ;
thì người nầy chỉ còn sống đến 21 ngày là cùng .

10 .- Khi một người , thân thể tự nhiên trở nên mập mạp dị thường
trong khoảng thời gian ngắn , thì người nầy sẻ bị chết trong vòng 6 tháng .

11.- Khi một người cảm thấy có một lổ hỏng đen trong mặt trời hay
có một lổ hỏng đen trong mặt trăng , thì cái chết chủa người nầy đang kề cận .

12.- Khi người bệnh nhìn không thấy được chót lưởi của mình ,
thì người nầy chỉ sống thêm được 3 ngày mà thôi .

13.- Khi một người nào thường ngày keo kiệt , tự nhiên vô cớ thay đổi
tánh tình , trở nên rất rộng lượng và đại từ đại bi , hay ngược lại .
thì người nầy chỉ sống thêm được 6 tháng nữa mà thôi .

14 .- Người bệnh hai tai hoàn toàn mất thính giác , 6 ngày sau chết .

15.- Người bệnh lưởi hoàn toàn mất vị giác , 5 ngày chết .

16.- Người bệnh mắt hoàn toàn mất thị giác , 4 ngày chết .

17 .- Người bệnh mủi hoàn toàn mất khứu giác , 3 ngày chết .

18.- Người bệnh thân thể hoàn toàn mất xúc giác , 2 ngày chết.