TA lại nghe các cụ nói ngược lại: ban ngày của trần là ban đêm của cõi âm; còn ban ngày của cõi âm là ban đêm của trần gian" âm dương thường nguợc nhau cho nên ban ngày cúng cho tổ tiên; ông bà TA thường bắt tâm ân thắp đèn sáng trưng. TA hỏi sao vậy ông bà dạy là phải thắp thì người âm mới thấy. dù lúc đó trời sáng quắc... còn cúng ban đêm cũng phải thắp đèn vì người âm thấy nhưng người trần không thấy, vì tối đen :) do đó thắp đèn là đúng rồi. đệ chỉ nghe nói vậy còn thực hư xin các huynh tỷ khác hướng dẫn dùm đệ


ĐÁP: Thân gửi bạn Tâm Ân.
Cái mà bạn nghe không hề sai nhưng chỉ sót (tức là thiếu, tiếng Bắc Việt).
Đúng là trong thế giới người âm thì thời gian bị đảo lộn lại. Nhưng chỉ đúng với những người dân thường. Còn với bộ phận công quyền chịu trách nhiệm về trần gian thì họ phải đi theo hệ thống giờ của trần gian. Bằng chứng là từ đông sang tây từ vua đến dân thường trên cõi trần đều cúng tế vào ban ngày. Trừ một vài trường hợp đặc biệt về đêm. Mà theo nguyên lý siêu hình thì âm dương đồng nhất thể. Nếu người dương cúng bái kêu cầu vào ban ngày mà hệ thống công quyền cõi âm không làm việc vào ban ngày thì ai chứng cho cái lễ đó...?

Trở lại chuyện bạn Vô Thường đạo ngày 2 buổi sáng tối đều thắp hương lễ thổ công thổ địa, xét về tấm lòng thì rất là tốt. Nhưng chắc chắn thổ công thổ địa không hài lòng, tại sao vậy..?

Thổ công thổ địa xét về mặt công quyền cõi âm thì cũng tựa như cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm theo dõi sát sao từng động thái hành động tư tưởng của chúng sinh trần gian, xét rõ việc thiện ác để còn có cái mà báo cáo lên thiên đình. Nếu chỉ làm việc vào buổi đêm lúc đó chúng sinh trần gian ngủ say rồi. Mà đã ngủ thì có ai suy nghĩ hành động gì đâu, thiện ác đều giống nhau thì làm sao mà báo cáo lên thiên đình...? Vì vậy mà họ phải sinh hoạt theo giờ trần gian, nhập gia tuỳ tục mà.

Nay buổi sáng bạn thắp hương kêu cầu thì cũng giống như lên công an phường thưa hỏi. Đương nhiên là họ phải chỉnh tề quần áo tiếp bạn. Nhưng đến buổi tối bạn chẳng có việc gì quan trọng. Bạn lại lên phường chào hỏi họ mà họ đã làm việc cả ngày rồi. Tối được nghỉ thì lại phải mặc đồng phục ra tiếp bạn liệu họ có vui không...? Chỉ trừ trường hợp bạn lên báo cáo mất trộm hay một sự vụ gì đó thì họ buộc phải làm nhưng bụng họ cũng không thoải mái lắm. Trần sao âm vậy. Vì thế Minh Thiên mới khuyên bạn Vô Thường Đạo là không có việc gì quan trọng thì đừng nên thắp hương buổi tối là vậy.