Ở mỗi dân tộc việc vận dụng màu sắc có tập quán khác nhau. Thí dụ ở các nước phương Tây, màu đen là màu tang tóc, còn ở Việt Nam các nước phương đông thì phổ biến màu tang lại là màu trắng.
Màu sắc còn mang đặc trưng sắc thái của các tầng lớp – hội khác nhau: Thí dụ màu vàng là của Vua, từ các quan đại thần cho đến thường dân, cấm không ai được mặc quần áo hoặc xây dựng nhà cửa màu vàng. Mầu tím là sắc phục của các quan đại thần. Mầu điêu, mầu đở dành riêng để tế thần và làm sắc phục cho các cụ thượng thọ. Màu nâu sòng là của cửa Thiên dành cho với kẻ quy y Phật tổ, cũng như màu đen là sắc phục của linh mục đạo Ky-Tô. Màu xanh là của với người còn theo dõi Cửa khổng sân Trình, của học trò chưa đậu đạt: Trong bài thơ La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp gửi Tìên sĩ Nguyễn Khản có câu:
Quân kim bảo hốt trung triều sĩ,
Cố ngã lâm tuyền khâm thương thanh…

Màu sắc với truyền thống văn hóa dân tộc


(Có nghĩa là: Nay ngài đã là khanh tướng trong trường, mà còn nhớ đến bạn học ngày xưa áo vẫn xanh). “Áo vẫn xanh” tức là chưa hiển đạt, vẫn còn là bộ quần áo của người hàn sĩ. Mầu đào tức mầu hoa đào là của các nàng ca sĩ, cho nên mới có danh từ “Hát ả đào”.
Màu đen, màu nâu là trang phục rẻ tiền nhất cửa quần chúng nông dân. Máu xanh nhập nội từ đất nước Trung Hoa sau giải phóng gọi là xanh công nhân.
Ở Việt Nam, từ xưa đến nay, mầu đỏ, màu vàng, mầu Hồng, dùng trong trường đời chỉ dành để chúc tụng, khao lão, mừng rỡ, màu đen, màu tím V.V.. Không hiểu vì sao, gần đây nhan nhân ô các cửa hàng, trướng điếu (lễ tang) cũng dùng màu đở, màu vàng rực rỡ, phải chăng các cụ già chết là đáng mừng, không cần phải an ủi, lưu luyến nên chăng cần dùng màu đen, trắng, xanh, tím như ngày xưa. Vì thế mới xảy rà câu chuyện oái oăm: Có người đi mừng ông bạn 70 tuổi lại mua một bức trướng điếu màu đỏ thêu 4 chữ vàng “Tiên cảnh nhân du”, có khác gì chúc cho bạn mình mau chết để chóng được lễn dạo chơi trên cảnh Bồng lai. Nguyên “Tiên cảnh nhân du” (Nghĩa là thanh nhàn dạo chơi trên cảnh tiên) là để an ủi người mới mất từ nay hết nợ trần gian lễn hưởng cảnh tiên.