Bây giờ đến bậc ăn dưng nhỉ
Có rượu thì ông chống gậy ra,
(Nguyễn Khuyến)
Lên lão cũng phải khao. “Khao lão”không khó khăn như ! khao vị thứ đình trung. Lo đủ lệ là được, có mời thì phe giáp hay thổn xóm khắc đến, vì lễn lão là quyền đương nhiên không phải cầu cạnh.

Tục khao lão

Với nhà giàu có thường nhân dịp bày tìệc mừng thọ tế lễ, ăn uống linh đình. Tế sống cha mẹ, có văn chúc thọ với ban tư văn hành lễ trở tế. Cha mẹ ngồi phía trong, con trai, gái, dâu, rể, cháu, chắt, phân thứ bậc trên dưới đứng hai bên, nam bên trái, nữ bên phải, làm lễ tế ba tuần rượu, có tấu nhạc trọng thể, vui vẻ. Tế sống cha mẹ mỗi lần hai lạy, khác tế thần, tế tổ mỗi lần bốn lạy. Ở đất văn vật, bài văn tế chúc thọ thường là cả một công trình bút mực, có khi người trong vùng nô nức đến xem tế và nghe đọc văn.
Có đám mừng thị mời bà con họ hàng làng tổng, tìệc tùng hát xướng hai ba bốn ngày.
“Phú quý sinh lễ nghĩa”, có nhiều nhà làm lễ mừng thọ cha mẹ lên lão 70, 80, 90 tuổi… Không phải tục lệ bắt buộc, giàu có bày ra thết đãi mời mọi người đến chia vui với mình, đồng thời làm vui lòng cha mẹ, tưởng cũng là một tục hay, có thể khiến cho với kẻ nhẹ tình hiếu thảo, không lo phụng dưỡng cha mẹ cho được tuổi thọ như người, phải lấy làm suy nghĩ và hổ thẹn.