Dàn bài

Phần 1 : Dẫn Nhập
Phần 2 : Vài Suy Nghĩ Về Thời Hiện Đại
Phần 3 : Khả năng Đóng Góp Của Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại Trên Bình Diện Cá Nhân
Phần 4 : Khả năng Đóng Góp Của Phật Giáo Trong Thời Hiện Đại Trên Bình Diện Xã Hội
Phần 5 : Trường Hợp Việt Nam 

I) DẪN NHẬP

Sau khi đã được truyền bá một cách trực tiếp trên quê hương của phân nửa loài người, và gián tiếp ảnh hưởng trên một phần không nhỏ những vùng đất còn lại (1), Phật Giáo của những ngày cuối thế kỷ 20 không ngừng chinh phục thêm những tâm hồn mới, mở rộng đến những xã hội, những nền văn hóa mới, đặc biệt là ở các nước thường được gọi là “Tây Phương”. Tại các quốc gia này, càng ngày càng có nhiều người bày tỏ sự đồng tình, hay ít ra là thiện cảm, với tư tưởng của Đức Thích Ca. Trong số họ, có nhiều triết gia, văn nghệ sĩ, ký giả, nhà kinh doanh, khoa học gia từ các ngành học Vật Lý tới Tâm Lý, và cả những Linh Mục, Nhà Thần Học, Nhà Khổ Tu v.v...Riêng tại Pháp đã có khoảng 300 ngàn người tuyên bố tín ngưỡng của mình là Phật Giáo (2). Con số cảm tình viên không đặt vấn đề theo Đạo này hay theo Đạo khác, chắc chắn còn nhiều hơn gấp bội phần. Khi Tạp Chí “Vogue” in hình Đức Đạt Lai Lạt Ma trên trang bìa, số báo bán được liền tăng lên tới 83 % ! Ban nhạc Rock “Meccano"(người Tây Ban Nha), không nổi tiếng lắm, nhưng trong thời gian phô biến một bài hát về Phật Giáo Tây Tạng, đã trồi lên được thượng tầng của bảng xếp hạng “Top 50” ! (3) Rồi khi phim “Little Buddha” được trình chiếu lần đầu tại Paris, một số nhà phê bình tỏ vẻ thất vọng vì đã đặt quá nhiều hy vọng nơi nhà đạo diễn tài danh Bertolucci để làm chói sáng tư tưởng Phật Giáo trong quần chúng Tây Phương. Thêm vào đó, sự pha trộn hai câu chuyện, chuyện chú bé người Mỹ ở thời nay, và chuyện cuộc đời Đức Phật, bị coi như một “xảo thuật” đẻ cho khán giả “dễ nuốt” Đức Phật hơn, và như thế, đã bị chê là không đủ niềm tin nơi Đạo Phật ! Phải nói là giới trí thức Tây Phương không thiếu người đặt niềm tin nơi tư tưởng Phật Giáo để giải quyết các vấn đề của thời đại, như S.C.Kolm (4)trong sách “Sortir de la crise"(Ra khỏi khủng hoảng), hoặc như Octavio Paz, Giải Nobel Văn Chương (5), khi ông nói :“Phật Giáo là tư tưởng ngoạn mục nhất, và mang nhiều tính cứu độ nhất...”

Sự lan rộng của Phật Giáo lại có vẻ rất nhẹ nhàng, ít gặp những chống đối gay gắt. Thật vậy, một tôn giáo thường phải đụng đầu với hai loại đối thủ : khoa học “vật chất”, và các tôn giáo khác (tôn giáo “bạn”!). Đối với Phật Giáo, khoa học không là đối thủ. Ngược lại, người ta không ngớt bàn tán về những tương đồng giữa đa số quan điểm của Đạo Phật với những khám phá mới nhất của khoa học. Các tôn giáo “bạn” cũng có vẻ sẽ không là những đối thủ của Phật Giáo, nếu Đạo Phật được trình bày dưới một hình thức nào đó. Linh Mục Dòng Tên Yves Raguin (6)có thuật lại một giai thoại lý thú, như sau :

Vào thế kỷ thứ 8, Jean Damascène, người Syrie, đã dịch một tác phẩm mà ông nghĩ là cuộc đời của Thánh Josaphat. Theo LM Raguin, tác phẩm này ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống tu hành của các tu viện Công Giáo thời Trung Cổ. Một chi tiết : tác phẩm của Damascène nói về cuộc đời...Đức Phật !

Điều này cho thấy, dưới một hình thức hơi “độc đáo” một tí, giáo lý của Đức Thích Ca đã được chấp nhận bởi Ky Tô Giáo kể cả trong một thời kỳ bị coi là ít cởi mở nhất. Vì thế người ta không ngạc nhiên khi nghe Linh Mục Dòng Tên J.K.Kadowaki nói rằng chính nhờ Phật Giáo mà ông đã hiểu và thực hành Thánh Kinh một cách xâu xa hơn (7). Người ta cũng không ngạc nhiên trước khẳng định của Linh Mục Khổ Tu David Steindl-Rast (8)cho rằng cần phải vận dụng rộng rãi phương pháp luận Phật Giáo, rằng các lý thuyết “tính Không” và “Trung Đạo” có thể giúp khái niệm “mến Chúa” có nội dung. Rồi cũng thật tự nhiên khi thấy các vị Khổ Tu Công Giáo ngồi xếp bằng tĩnh tọa theo phương pháp của Nhà Phật, trong một phóng sự truyền hình Pháp. Thật ra, danh sách các Tu Sĩ Công Giáo đã công khai ủng hộ Đạo Phật còn dai. Ta có thể kể thêm : Linh Mục Dòng Tên (Jésuite) Enomiya Lasalle, Linh Mục Besnard, Dòng Thỉnh Giảng (Dominicain), Nhà Khổ Tu Pierre Francois de Béthume (Dòng Bénédictin), Hồng Y Lercaro, Tổng Giám Mục thành Bologne, v.v...(9)Thậm chí đến Nhà Thần Học Eugen Drewermann, một Linh Mục Công Giáo đang gặp vài khó khăn với “thượng cấp”, đồng thời cũng là một nhà Phân Tâm Học, Giáo Sư Đại Học, và là hiện tượng nổi bật trong trường tư tưởng Âu Châu vài năm nay, được tán dương là “Luther tân thời”, cũng đã chọn một câu của Đức Phật để làm bạt cho tác phẩm nổi tiếng nhất của ông (10). Ông thường tuyên bố : rất gần Phật Giao, cho rằng Phật Giáo chứa đựng ý nghĩa nguyên thủy của Phúc Âm (11). Tuy nhiên, ông vẫn chọn là người Công Giáo, vì hệ thống biểu tượng của Công Giáo thích hợp với ông hơn. Gần đây, bà Tổng Thống Đức Herzog, một người theo Đạo Tin Lành, cũng nói trong một cuộc phỏng vấn là bà tìm thấy nơi Đạo Phật nhiều điều như tính vị tha, khả năng tập trung tinh thần, và “sự bình thản rất lớn về mặt nội tâm”...(12)Ngược thời gian, nhiều học giả, trong số có C.G.Jung, đã ghi nhận những tương đồng giữa Giáo lý của Đức Phật với tư tưởng của Thánh Ignace de Loyola, Thánh Thérèse d'Avila, Thánh Francois d'Assise, hay của Maitre Eckhart...

Vậy, nếu không bị cản trở bởi khoa học “vật chất”, cũng không bị cản trở bởi các tôn giáo khác, thì, trong thời đại mới, cái gì sẽ cản trở sự lan rộng của Phật Giáo ra khỏi những lãnh thổ truyền thống của mình, đến những vùng đất mà tư tưởng và cách sống vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn nhân loại ? Cái gì, nếu không phải là chính...Phật Giáo ?

Nói thế, cũng là tự hỏi liệu Phật Giáo có thực sự đem lại nổi những điều hiệu quả để giải quyết những vấn đề của thời đại hay không ? Và, như mọi tổ chức thế tục, Phật Giáo sẽ thích nghi như thế nào với cái thời đại ấy ?

Mặt khác, chúng ta cung không thể không tự hỏi : trong trường hợp Việt Nam, đâu sẽ là những đóng góp của Phật Giáo trong giai đoạn đổi đời khó khăn sắp tới ?

Đó là những tham vọng của bài viết này. Để tiện việc trình bày, trước tiên, chúng tôi xin đề nghị vài suy nghĩ về thời đại chúng ta hiện sống, trước khi bàn đến khả năng đóng góp của Phật Giáo trong thời đại ấy trên bình diện cá nhân, rồi trên bình diện xã hội, để kết thúc trong bối cảnh của nước Đại Nam ta.


                                                 

II) VÀI SUY NGHĨ VỀ THỜI HIỆN ĐẠI :A) CÁC TIÊU CHUẨN CỦA THỜI HIỆN ĐẠI :

Thời đại trong đó chúng ta đang sống bao gồm một số tiêu chuẩn được đề ra một cách quy ước. Có nhiều quy ước, và nhiều tiêu chuẩn. Chúng tôi xin chọn chỉ bàn đến ba tiêu chuẩn chính. Đó là:

-sự phát triển của khoa học
-sự đẩy lùi tinh tôn giáo ra khỏi môi trường sống của con người
-sự lãnh đạo của một số hình thái kinh tế thường được gắn
liền với khái niệm Tư Bản Chủ Nghĩa.

B) NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA THỜI ĐẠI :

Chúng ta chỉ có thể chọn vài vấn đề tiêu biểu. Trước hết, xin ban sơ qua về Tư Bản Chủ Nghĩa (13).


1) Tư Bản Chủ Nghĩa

Tư bản chủ nghĩa được định nghĩa như một mô hình tổ chức xã hội trong đó phương tiện sản xuất và phương tiện trao đổi nằm trong tay tư nhân. Tư nhân có khuynh hướng đặt tư lợi lên trên hết. Vì thế, một trong những động cơ chính yếu của xã hội tư bản là HIẾU LỢI. Để được lợi, tư bản chủ nghĩa đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ.

Vì cần đẩy mạnh tiêu thụ, nên xã hội tư bản thường ôn hòa rộng rãi, và khuyến khích CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA. Thật vậy, nếu hẹp hòi, quá khích, thì phải loại bỏ bớt một phần xã hội, tức bớt số người tiêu thụ. Mặt khác, cá nhân cần dược đề cao, cần có tự do, cần có một mức sống nào đó, để kích thích mỗi cá nhân tiêu thụ ngày một thêm lên.

Về chính trị, xã hội tư bản thường thiên về một thể chế ĐA NGUYÊN. Lý do vì phương tiện trao đổi và sản xuất là thực chất của quyền hành, mà những phương tiện ấy lại nằm trong tay tư nhân, nên thực chất quyền hành trong xã hội dễ bị phân tán, trở thành “đa nguyên”. Tuy nhiên, dù bị phân tán, quyền hành vẫn nằm trong tay người có phương tiện sản xuất và trao đổi, khiến cho các xã hội tư bản thường đi vào con đường DÂN CHỦ HÌNH THỨC.

Vì được điều hành bởi tư lợi, kiểu dân chủ hình thức, nên các xã hội tư bản rất hay được quản lý một cách THIỂN CẬN.


2) Sự phát triển của khoa học dưới sự lãnh đạo của Tư Bản Chủ Nghĩa


Tính duy lợi và thiển cận của các xã hội tư bản khiến sự phát triển của khoa học thường đưa đến hai loại vấn đề :

-Thứ nhất là ô nhiễm, tàn phá môi sinh, và lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Lý do vì các khám phá khoa học được ưu tiên hướng đến việc gia tăng sản suất (sản suất những hàng hóa mới, hay những hàng hóa sẵn có, nhưng nhanh hơn và nhiều hơn), cũng như gia tăng nhu cầu tiêu thụ. Gia tăng tiêu thụ và sản xuất đưa đến gia tăng ô nhiễm cũng như phí phạm tài nguyên thiên nhiên. Đó là chưa kể đến những tai hại đặc biệt của việc sản xuất và tiêu thụ khí giới...

-Thứ hai là vấn đề cạnh tranh giữa cái máy và sức người, làm gia tăng nạn thất nghiệp. Vì hiếu lợi, các xí nghiệp bị cám dỗ sử dụng máy móc thay con người, để làm giảm giá thành của hàng hóa, khiến cho sự phát triển kinh tế không còn tạo thêm công ăn việc làm như người ta vẫn thường tin tưởng. Thật vậy, gia tăng sản xuất bây giờ phần lớn do gia tăng năng xuất của máy móc, chứ không cần đòi hỏi thêm nhân công như trước.


3) Con người trong xã hội tư bản :

Con người trong xã hội tư bản còn gặp phải một số vấn đề khác như :

-Bị cô lập đối với thiên nhiên, trong những đô thị lớn, gây nên cảm giác xa lạ đối với thiên nhiên.

-Bị cô lập đối với những con người khác, do khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa nằm trong bản chất của xã hội tư bản.

-Bị đánh giá theo khả năng tiêu thụ của mình : anh “hơn” tôi vì anh có nhà sang hơn, xe lớn hơn, quần áo đắt tiền hơn tôi v.v...Con người tiêu thụ được tôn trọng, có nhiều quyền ("khách hàng là Vua"), trong khi con người sản xuất bị coi rẻ. Tại các nước tiền tiến, con người sản xuất cũng là con người tiêu thụ, và được tôn trọng. Trong khi đó, ở những quốc gia mà khả năng tiêu thụ còn quá kém, con người chỉ đơn thuần là “con người sản xuất”, thì sanh mạng, đời sống cũng như nguyện vọng của những con người này rất “rẻ” (14). Vì bị đánh giá theo khả năng tiêu thụ, nên con người thời đại luôn lo lắng bám víu vào khả năng này để duy trì giá trị con người của mình. Kết quả là một tâm trạng ích kỷ, và luôn ưu tư, lo lắng, nhất là đối với nạn thất nghiệp, được coi như một “định chế” của nhiều xã hội tư bản.

Ngoài ra, vai trò của con người trong xí nghiệp cũng đưa đến nhiều vấn đề quản trị phức tạp. Thật vậy, sự phát triển của phương thức sản xuất và sự biến hóa rất nhanh của thị trường khiến các xí nghiệp luôn phải nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh mới. Khả năng thích nghi là một khả năng đặc thù của các sinh vật, trong đó có con người, chứ hoàn toàn không phải là sở trường của máy móc. Vì thế người ta không mấy ngạc nhiên khi thấy, mặc dù nằm trong bối cảnh cơ giới hóa mạnh mẽ hiện nay, các xí nghiệp vẫn thường nói đến nhu cầu quản lý nhân lực như một yếu tố rất quan trọng để phát triển (15). Người ta than phiền về sự rời rạc trong tổ chức nhân sự, với những đối kháng giữa chủ và thợ, giữa các cấp bậc trong xí nghiệp, về sự thiếu sốt sắng trong công việc làm, thiếu sáng kiến từ dưới lên, thiếu mềm dẻo trong những liên hệ giữa các cấp bậc, các ngành chuyên môn, đưa đến kiến thức và tin tức không lưu chuyển, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với những mục tiêu của xí nghiệp, thiếu sự đào tạo liên tục, thợ thuyền ở tầng cấp dưới thiếu kiến thức tổng quát về hàng hóa mình sản xuất, v.v...(16)

Người ta không khỏi nghĩ đến sự thành công của những “mô hình xí nghiệp phôi thai” ở thời Trung Cổ là các tu viện Khổ Tu Công Giáo, đặc biệt là các tu viện Citeaux, và gần đây hơn, đến vai trò của Đạo Tin Lành trong sự phát triển của các xí nghiệp kỹ nghệ đầu tiên (theo Max Weber), và tự hỏi về tầm quan trọng của yếu tố tinh thần trong sự phát triển (16). Điều này đưa chúng ta sang lãnh vực tôn giáo.

4) Sự lùi bước của Tôn Giáo trong thời hiện đại :

a) Khoa học và tôn giáo :

Sự phát triển của khoa học có khuynh hướng đưa Thần Thánh ra ngoài sự sống. Khoa học đem lại những giải thích duy lý cho các sự kiện mà con người cảm thấy trong cuộc sống mà không cần dùng đến các yếu tố thiêng liêng. Thần Thánh, Thiên Chúa, không còn cần phải can thiệp vào mỗi sự việc của cuộc sống nữa. Mặt trời không còn là cỗ xe ngựa, mỗi sáng phải chờ Thần Apollon leo lên lái chạy một vòng trên vòm trời, và cây cỏ, sông, biển, bão tố, mùa màng, bệnh tật v.v...sẽ chỉ còn tuân theo những định luật vật chất. Thậm chí, người ta biện minh được cho cả những quy luật điều hành các hiện tượng tâm thần (như với Freud), và các hiện tượng xã hội (với Xã Hội Học từ Auguste Comte tới sau này). Thế thì Thần Thánh, hay Thượng Đế, giỏi lắm cũng chỉ được coi như những thế lực đã làm ra những định luật kia, rồi được mời...đi chỗ khác chơi ! Điều này đưa đến những hậu quả quan trọng trong đời sống con người.

b) Con người là con người tôn giáo :

Thật vậy, theo những nghiên cứu gần đây, đặc biệt là của Mircea Eliade, thì “tính tôn giáo” không chỉ hiện hữu trong trạng thái ấu trĩ của loài người mà ngược lại, thuộc về bản chất của cái mà Pascal gọi là “cây sậy biết suy tư"(17). Vì thế, Eliade gọi con người là “con người tôn giáo” (homo religiosius), coi tôn giáo như thuộc về định nghĩa của con người, thuộc về “cái tôi” của mỗi người.

Thế nhưng, như vừa nói, với sự phát triển của khoa học, tính tôn giáo nơi con người bị mờ nhạt đi, và như thế là con người đã đánh mất đi một phần cái tính người của mình. Đó là hiện tượng “vong thân”, khi “ta không còn là ta”. Điều này đưa đến một số phản ứng. Khi anh mất cái gì thì anh lo lắng tìm kiếm. Trong điều kiện tìm không ra, thì anh bực bội, cáu kỉnh, thần kinh căng thẳng. Việc tìm kiếm “cái tôi mà tôi không chấp nhận được” (do sự cản trở của óc khoa học) là một sự tranh đấu giữa tôi và tôi, với những tàn phá trên chính “cái tôi”, và những lãng phí năng lượng quan trọng.

Mặt khác, đánh mất tính tôn giáo cũng là đánh mất một mối liên hệ quan trọng giữa mình và người khác, đưa đến một sự cô lập nào đó đối với đồng loại. Sự cô lập ấy có thể đem lại nhiều hoang mang, vì nó khiến cho cuộc đời của mỗi người không còn liên hệ với một định mệnh lý tưởng chung của loài người nữa. Tôi sẽ đi về đâu ? tôi sống để làm gì ? v.v...trở thành những câu hỏi nặng nề, không trả lời được.

Với tôn giáo, trong nghịch cảnh, người ta vẫn còn có thể hy vọng nơi một định mệnh tốt đẹp chung của loài người, hay ít ra cũng có được một phương thế để ảnh hưởng trên những thế lực thần thánh điều hành những nghịch cảnh ấy, thí dụ cầu nguyện cho hết lụt, cho mưa thuận gió hòa v.v...Ngày nay, một con người thời đại, lỡ có bị thất nghiệp, liền được giải thích rằng : sở dĩ anh thất nghiệp là vì Bundesbank (18) tăng tiền lời, hay giá Đô La tuột dốc, hay thị trường chứng khoán ở Tokyo trồi sụt sao đó, v.v...Thử hỏi anh ta có thể làm gì được để ảnh hưởng trên những chuyện ấy ? Ông Thần, ông Thánh nào ảnh hưởng được trên Bundesbank, trên Federal Reserve, trên chỉ số Dow Jones, hay Nikkey ? Rốt cuộc vẫn là hoang mang, lo lắng, cảm giác bất lực, đưa đến thối chí, tuyệt vọng.

Phai nhạt tính tôn giáo, là tự cắt đứt phần nào với đồng loại, và cũng là một cách cắt nghĩa hiện tượng “cá nhân chủ nghĩa” của người thời đại. Không những “cá nhân chủ nghĩa” thái quá dễ đưa đến buồn bã, chán nản, mà, theo một số học giả, nó còn có thể làm suy yếu khả năng phát triển kinh tế, một ưu tư lớn của xã hội tư bản.

c) Tư Bản Chủ Nghĩa và Tôn Giáo :

Xã hội tư bản coi tôn giáo như một món hàng, nên cũng quý trọng tôn giáo, như quý trọng hàng hóa. Ngoài ra, tôn giáo cũng là phương tiện để duy trì sự ổn định xã hội. Có thể nói, trong một xã hội bất công, tôn giáo cho con người một cảm tưởng bình đẳng. Tuy nhiên những quan hệ vừa kể với tôn giáo không đủ để cho xã hội tư bản hưởng được những đóng góp có tính cách nền tảng của tôn giáo, thí dụ như việc đem lại một ý nghĩa cao quý, thăng hoa cho công việc làm. Con người trong xã hội tư bản làm việc cho mình, với một tinh thần duy lợi riêng tư. Điều này, rất dễ đưa đến nhàm chán, buồn bã, hoang mang, lo sợ, cũng như thái độ luôn luôn bất mãn thường thấy nơi con người thời đại. Thật vậy, nghĩ đến mình nhiều quá, thì cái gì cũng lo, cũng sợ, cũng than thở, sầu bi, hoặc bất mãn, tức giận, dù cho mình có nhiều may mắn cách mấy so với những người thực sự khốn khổ. Thậm chí đến sự đồng thuận mà nhiều người đề cao trong xã hội tư bản cũng chỉ là đồng thuận trên căn bản bảo vệ quyền lợi ích kỷ của các tập đoàn hay thế lực trong xã hội. Điều này không đương nhiên đưa đến những giải pháp tốt đẹp cho toàn xã hội. Nó có thể khiến xã hội trở thành rời rạc, mỗi tập đoàn cố bám víu lấy những quyền lợi riêng của mình, bất chấp quyền lợi chung. Đây cũng có thể trở thành một trở ngại cho phát triển.

o

III) KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO TRONG THỜI HIỆN ĐẠI TRÊN BÌNH DIỆN CÁ NHÂN :

Trên lý thuyết, người ta có thể dễ dàng đối chiếu những điều Đức Phật và các truyền nhân của Ngài giảng dạy với phần lớn những vấn đề của con người thời đại trên bình diện cá nhân. Chúng ta sẽ duyệt qua khía cạnh ly thuyết này, trước khi bàn đến hiệu quả rất kém cỏi của chúng trong thực tế, để nhấn mạnh đến khía cạnh phương pháp trong Phật Giáo.

1) Thỏa hiệp với khoa học :

Điểm lý thuyết đầu tiên mà chúng ta có thể ghi nhận, là : trong khi con người thời đại đánh mất tính tôn giáo của mình, đưa đến tình trạng “vong thân”, với những hoang mang, buồn chán, như đã nói ở trên, mà đồng thời lại bị khó khăn trong việc tìm lại cái tính tôn giáo ấy, do sự cản trở của óc khoa học, thì Phật Giáo đem lại một “tôn giáo” phù hợp với những khám phá khoa học mới mẻ nhất.

Nhu cầu “thỏa hiệp” giữa tôn giáo và khoa học được cảm nhận rất rõ ràng qua trường hợp của Chủ Thuyết Marx. Thật vậy, chủ thuyết Marx là một lý thuyết mang tính khoa học, nhưng lại thường được cảm nhận như một tôn giáo. Chúng ta đã thấy sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ của chủ thuyết ấy trong trường tư tưởng của thế kỷ 20. Ngày nay, chủ thuyết này không còn hợp “thời trang nữa, nhưng, nhu cầu “thỏa hiệp” giữa tôn giáo và khoa học vẫn còn nguyên vẹn. Phật Giáo đủ điều kiện để đáp ứng nhu cầu này.


2) Lo sợ vì cuộc sống vượt ngoài tầm tay của mình :


Như đã nói ở trên, con người thời đại sinh hoạt trong một cuộc sống vượt ngoài tầm tay mình. Trước kia, con người có thể cầu cho mưa thuận gió hòa, và lỡ có lụt lội, hạn hán, cũng có phương pháp cúng kiếng cầu đảo. Ngày nay, ông Thần nào ảnh hưởng được trên trị giá của đồng Đô La, trên lãi suất của Bundesbank ? Các chính sách kinh tế, tiền tệ, an sinh xã hội, năng lượng v.v...đa số đều rất phức tạp, khiến người dân thường khó mà hiểu nổi, mặc dù những chính sách ấy ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của họ. Cảm giác bất lực này làm cho sự hoang mang lo sợ trước những bất trắc của cuộc sống bị nhân lên gấp bội phần.

Trong tình trạng ấy, Phật Giáo dạy quay về với chính nội tâm mình để tìm nguồn gốc của đau khổ, thay vì chạy theo các nguyên do bên ngoài mình, mà mình không thể hiểu được, hay không thể ảnh hưởng tới được. Rồi, từ sự ý thức những nguyên do của khổ đau, Đạo Phât dạy tìm những yếu tố diệt khổ, và con đường đi đến các yếu tố ấy. Theo một quy luật tâm lý học dễ hiểu, thì chỉ cần đặt chân trên con đường này, là khổ đau, lo sợ, đã giảm bớt đi rất nhiều rồi.

Thêm vào đó, thuyết nhân-quả dạy chú trọng vào “nhân” để đừng sợ “quả”. Đó là dạy đừng lo sợ trước những gì có thể xảy đến trong tương lai, mà hãy tập trung vào việc gieo rắc những “nhân” lành trong hiện tại, qua việc làm, lời nói và tư tưởng. Làm việc tốt lành, tự nó đã là một hạnh phúc. Tập trung vào đó, mà quên đi những nghịch cảnh đang hay có thể xảy đến, thì chính là xa lánh ưu tư, lo lắng, mà trầm mình trong nguồn hạnh phúc vậy.

Một khía cạnh khác của thuyết nhân-quả, là sự chấp nhận những gì xảy đến cho mình như những điều bắt buộc, không thể tránh được, không làm sao khác được. Lo lắng cách mấy cũng vô ích, vì một khi cái “nhân” đã gieo rồi, thì “quả” bắt buộc phải gánh chịu. Chấp nhận, là an phận, và an phận, là bớt sợ hãi, bớt lo lắng. Nói cách khác, chấp nhận nghịch cảnh, chính là thoát khỏi nghịch cảnh, vì khi đó nghịch cảnh là một cái gì tự nhiên, thuận quy luật, tức không còn “nghịch” nữa.

Với Thuyết Vô Thường, cho là sự vật luôn biến đổi (theo quy luật nhân duyên), Đạo Phật cũng dạy đừng quá chú tâm vào những điều hư hão, luôn thay đổi, mà hãy tập trung vào cái cốt lõi của con người mình. Cái “cốt lõi” ấy là gì, thì tùy trình độ nhận thức, nhưng dù cho ở trình độ nào đi chăng nữa, sự giảng dạy này cũng khiến cho người ta bớt quan tâm tới những cái phụ thuộc như : tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, quần áo v.v...và bớt lo lắng cho sự được-mất của những thứ đó. Rồi cái mà người ta coi là “cốt lõi” dần dần đi vào con người mình, trở thành thân sác, tức sức khỏe, và người ta nói :“giàu nghèo thây kệ, miễn có sức khỏe"(hay “sức khỏe là vàng"), rồi vào sâu hơn nữa, trở thành cái “tâm” thường ngày, và người ta lại nói :“sao cũng được, miễn là tâm hồn thanh thản”...Cứ như thế, với chút duyên lành, người ta càng ngày càng tiến sâu thêm, và ý thức được tới những tầng cấp khác của tâm, có khi tập trung được vào những điều như “bản lai chân diện mục”, “Phật Tánh”, hay “Tâm Vô Ngã” để đạt đến một mức đọ an tĩnh rất cao, nghịch cảnh không còn lay chuyển nổi.

Một sự giảng dạy rất quan trọng khác của Đạo Phật, có khả năng đánh tan những ưu tư lo lắng, là lòng từ bi, hạnh bố thí. Dù cho chỉ là bố thí cầu phúc, chứ chưa được là “bố thí ba la mật” (với “tâm vô sở trụ"),thì sự bố thí ấy vẫn có khả năng khiến cho con người biết quên mình đi một chút, bớt nghĩ đến những ưu tư của mình, để nghĩ đến người khác. Có lần tôi đọc được một lời nguyện như sau :“nguyện cho cuộc đời tôi khổ sở hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần, để cho chúng sinh được bớt đau khổ”. Kẻ nguyện lời này, dù chỉ trên đầu môi chót lưỡi, chứ không thành thật tâm niệm nó, cũng có thể có được một cái nhìn tích cực hơn đối với sự đau khổ. Biết đâu kẻ ấy lại chẳng dễ dàng chấp nhận một sự khổ đau nào đó hơn một chút, nếu nghĩ được rằng nhờ đó, mà mẹ mình, con mình, những người mình yêu mến, bớt khổ ? Thật ra, nguyện “khổ hơn trăm ngàn lần” không phải là đi tìm sự đau khổ, mà là sửa soạn tâm hồn để dù cho một sự khổ sở to lớn có xảy đến, thì mình cũng vẫn vui vẻ gánh chịu. Đó là tìm niềm vui. Vui trong cái khổ, trong nghịch cảnh, với “Bồ Đề Tâm”, và “Vô Phân Biệt Trí” (phiền não tức Bồ Đề). Và nguyện cho “chúng sinh bớt khổ”, chính là phân bố niềm vui (trong cảnh khổ) kia cho người khác, vừa là “Pháp Thí”, vừa là “Vô Úy Thí”. Theo tư tưởng “vô phân biệt”, thì “cho” cũng là “nhận”, nên người thực hành bố thí, cũng lãnh nhận những gì mình cho, và cũng giải quyết được những vấn đề của chính mình.

Tựu trung, trước một cuộc sống càng ngày càng vượt ngoài tầm tay của mình, quan niệm được rằng vui, khổ, chỉ là một vấn đề nội tâm, cho thấy mọi người đều có khả năng giải quyết vấn đề ấy, một cách bình đẳng, bằng sự quay về với chính tâm hồn mình. Nói cách khác : phương pháp để giảm bớt lo sợ trước ngoại cảnh không cần tìm nơi ngoại cảnh, mà do một sự thay đổi nội tâm. Đó là một đóng góp lớn của Phật Giáo, đặc biệt trong thời hiện đại.


3) Buồn chán vì mất ý nghĩa thăng hoa của công việc làm :

Như đã nói ở phần trước, con người thời đại bị ảnh hưởng bởi tính duy lợi của xã hội, và gần như chỉ còn biết làm việc cho riêng mình. Điều này đưa đến những phản ứng buồn chán, vì, một lúc nào đó, sự thiếu vắng một ý nghĩa thăng hoa cho công việc làm khiến người ta không còn muốn cố gắng, không còn muốn đem hết sức lực, trí tuệ và sự khéo léo của mình vào công việc làm nữa. Để làm gì ? Đó sẽ là câu hỏi ám ảnh tâm hồn con người ích kỷ, nhìn cuộc sống như một thời gian hưởng thụ sẽ chấm dứt trong bùn đất của nghĩa trang. Thật vậy, nếu cuộc sống ngắn ngủi này chỉ là một thời gian hưởng thụ thì anh làm việc cho nhiều để làm gì, và dù cho có bị bắt buộc phải làm việc, thì cần chi cố hết sức làm cho hay, cho tốt ? Anh phải dành thật nhiều thời giờ, thật nhiều tâm trí, để hưởng thụ những lạc thú của cuộc đời chứ ! Từ đó, người ta coi việc làm như một gánh nặng, một sự trừng phạt, một sự khổ đau, một cái giá phải trả để được hưởng thụ cuộc sống.

Đạo Phật lật ngược cái logique này lại, và dạy lấy chính công việc làm là mục đích của công việc làm. Không còn vấn đề làm việc để đạt đến một mục đích (hưởng thụ), mà chính sự làm việc đã là mục đích, là niềm vui của người làm việc. Các bà mẹ thường dễ cảm nhận ý tưởng này, vì khi các bà làm công việc nội trợ, thí dụ nấu một bữa ăn ngon cho chồng con thưởng thức, thì các bà rất dễ dàng cảm thấy hạnh phúc trong chính lúc làm việc ấy.

Mặt khác, khi dạy tập trung vào hiện tại, “sống từng sát na”, hay “từng hơi thở”, Đạo Phật dạy con người tìm hạnh phúc trong cái mà mình hiện có, trong việc mà mình hiện làm, dù cho mình có đang làm việc, hay đang vui chơi giải trí. Lester Thurow, Khoa Trưởng Phân Khoa Kinh Tế của Đại Học MIT có trích một đoạn văn mà ông nói là lấy từ Kinh Điển Phật Giáo, như sau : “Bậc Thày trong nghệ thuật sống không hề phân biệt trong bản chất, giữa làm việc và vui chơi giải trí, giữa cố gắng và lạc thú, (...). Ngài tìm sự hoàn hảo trong bất cứ công việc gì, và để mặc cho những người khác quyết đoán là Ngài đang làm việc hay đang chơi đùa” (19). Khi tìm được niềm vui trong chính công việc làm thường ngày, không còn phân biệt làm việc với hưởng thụ nữa, thì cuộc sống sẽ bớt là một gánh nặng, và sự buồn chán sẽ có thể tránh được.


4) Thái độ bất mãn thường trực :

Một trong những đặc tính của con người thời đại là luôn bất mãn. Chính phủ nào lên cũng bị dân chúng than phiền, trách móc. Và dù cho đời sống của họ có cao hơn phần còn lại của nhân loại đến hàng ngàn lần, dù không bị chiến tranh, đói khổ, người ta vẫn luôn bất mãn. Người ta bất mãn với chính quyền, với chủ nhân, với chồng, với vợ, với con, với cha mẹ, với hàng xóm, với bạn cùng sở làm, với tất cả ! Tổng Thống de Gaulle từng nói : “Pháp Quốc có năm mươi triệu dân, và năm mươi triệu sự bất mãn”.

Sự giảm bớt ham muốn, thường được nhấn mạnh trong Phật Giáo, khiến cho người ta bớt bất mãn. Lòng từ bi, nghĩ đến nỗi khổ của người khác cũng có thể làm giảm bớt sự bất mãn vì những lý do riêng tư. Ý tưởng phải quay về với bản tâm mình, cũng có thể giúp con người bớt tìm hạnh phúc nơi những cái ở ngoài mình, bớt đòi hỏi nơi ngoại cảnh như một cái gì biệt lập với nội tâm. Chạy theo ngoại cảnh, mà không ảnh hưởng được trên nó, đương nhiên dễ sanh ra thất vọng, bất mãn. Quy tất cả vào Tâm, tìm sự thay đổi nội tâm, phủ trùm lên ngoại cảnh, là cách giảm bớt bất mãn. Thêm vào đó, tìm niềm vui trong giây phút hiện tại, trong cái mình hiện có, trong sự hoàn hảo của công việc mình đang làm, mà không cần “chấp trước” nơi những thành quả của nó, cũng là một cách để đừng chờ đợi, đừng chạy theo những “phần thưởng” nào đó trong tương lai, để rồi lại thất vọng, bất mãn.


5) Cảm giác cô đon :

Con người thời đại thường có cảm giác bị cô lập, thiếu cảm thông, đưa đến buồn bã. Như đã nói ở phần trước, họ bị cô lập với cảnh vật tự nhiên trong những đô thị lớn. Từ đó, có khuynh hướng coi thiên nhiên như xa lạ, khó cảm thông.

Đạo Phật có thể đem lại cho họ những điều bổ ích khi dạy hòa mình với thiên nhiên, qua cái Phật Tánh cùng hiện diện nơi mình và nơi vạn vật. Ta nhận thấy điều này qua các tác phẩm nghệ thuật mang ảnh hưởng Phật Giáo. Thí dụ qua những bài Hài Cú của Thiền Sư Ba Tiêu, người đọc có thể đem tâm hồn mình hòa vào cảnh vật, làm cánh hoa Nazuna bên hàng giậu, làm chiếc lá cô đơn trên cành ngô đồng hồi hộp chờ gió thổi, làm con ếch nhảy xuống ao, làm chú chim cu bận rộn...Và khi nhìn trăng rằm mà tưởng nhớ đến “vầng trăng non dại” đã theo bước chân mình bấy lâu, vị Thiền Sư cho thấy : vầng trăng kia cũng là chính mình, thuở nào còn non dại...(20). Cảm thông được với cảnh vật như vậy thật chẳng khác nào có thêm những người bạn mới, những niềm vui mới, và cũng là phương cách để giảm bớt sự cô lập của mình đối với thiên nhiên vạn vật.

Mặt khác, sự cô lập của con người thời đại đối với những con người khác, ngoài sự buồn chán của nó, cũng là một lý do đưa đến hoang mang lo lắng. Quá tập trung vào cá nhân mình, con người không còn gắn liền cuộc sống của mình với định mệnh lý tưởng của một tập thể, hay của toàn nhân loại được nữa. Mỗi nghịch cảnh xảy đến, đều mang một ý nghĩa tàn phá kinh khủng đối với cuộc sống của cá nhân, nếu cá nhân ấy không tin tưởng được rằng cuộc đời anh ta nằm trong một giòng định mệnh chung với những con người khác.

Sự giảng dạy của Phật Giáo có thể có ích trong lãnh vực này. Ngoài Đức Từ Bi, giúp con người phá tan sự cô lập của mình đối với những người khác, Đạo Phật còn cho rằng mọi con người đều là những vị Phật nhưng chưa biết mình là Phật. Điều này giúp hình dung một viễn tượng tốt đẹp cho mọi người, một loại “định mệnh lý tưởng chung”, như vừa nói.


6) Sự kinh sợ trước cái chết :

Trong bối cảnh cô lập của con người thời đại, nghịch cảnh quan trọng nhất có lẽ là cái chết, thường bị cảm nhận như một tai họa tuyệt đối. René Laurentin viết rằng :“Nền văn minh cơ khí và duy vật của chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của sự chết (...) Giáo Hội cũng bị ràng buộc bởi tâm lý ấy. Các Linh Mục ít dám đề cập đến viễn tượng này"(21).

Đạo Phật nhấn mạnh đến lẽ Vô Thường của mọi sự vật, khiến cái chết chỉ là một thay đổi trong chuỗi thay đổi triền miên mà ta vẫn phải chịu từ khi hiện hữu. Thật vậy, cái tôi bây giờ không phải là cái tôi của ba mươi năm về trước, kể cả trên phương diện vật lý (các nguyên tử cấu thành con người tôi ba mươi năm về trước ngày nay đều đã bị thay đổi), lẫn trên phương diện tâm lý (những gì tôi nghĩ lúc ấy, ngày nay xa lạ với chính tôi). Từ đó có thể suy diễn rằng : mỗi giây phút, ta đều thay đổi, vừa “chết” đi, vừa “sanh” ra, với ý thức rằng : trong thực tế khách quan, chẳng có gì chết đi, cũng chẳng có gì sanh ra, chỉ có sự dời đổi vị trí giữa những thành tố của con người ta và của sự vật trong trời đất. Quan niệm như thế, cái chết nhiều khi đỡ đi được phần nào sự rùng rợn.

Cũng có thể nói : nguyên do quan trọng khiến con người sợ chết là tính “chấp ngã”, cho rằng có một “cái tôi” trường cửu. Lacan có kể lại trường hợp một bà bệnh nhân của ông nằm mơ thấy mình chết đi rồi sống lại liên tục, trải hết cuộc sống này đến cuộc sống khác. Bà ta kinh hãi trước viễn tượng ấy, và vội vã chạy đến phòng mạch của Lacan ! Nhà phân tâm học cho biết là viễn tượng sống lại những cuộc sống khác thường gây rất nhiều lo sợ. Nhưng, con người lại vẫn luôn ước vọng mình trường cửu, mãi mãi hiện hữu ! Mâu thuẫn này rất khó giải quyết, gây nhiều vấn đề tâm thần phức tạp. Đạo Phật cho là không có gì có tự tánh, tức là không phải sự vật không hiện hữu, mà chỉ hiện hữu do một tập hợp nhân duyên."Cái tôi” cũng vậy, cũng sanh, diệt, như sự hợp tan của mọi tập hợp “duyên khởi”, và đương nhiên là không có tự tánh trường cửu. Từ đó, đưa đến phá bỏ sự chấp ngã, khiến sống chết không còn đối tượng. Kinh điển Mật Tông cho rằng sau khi chết, nếu có tái sanh, thì chỉ là sự tái sanh của “cái tôi” ảo tưởng. Khi bước vào thế giới bên kia, một ánh sáng phi vật chất, không màu sắc, không thể diễn tả, gọi là ánh sáng nguyên thủy, hiện ra, và người chết phải ý thức rằng đó là ánh sáng của chính mình, rằng “cái tôi” là ánh sáng này, nếu không, thì ánh sáng ấy sẽ trở thành năm ánh sáng : trắng, xanh dương, vàng, đỏ, lục, lần lượt hiện đến cùng với năm vị Phật tương ứng trước khi nhường chỗ cho những ác quỷ vô cùng ghê rợn. Trước mỗi sự xuất hiện như thế, dù cho là Phật hay quỷ, người chết đều phải ý thức rằng đó chỉ là sự phản ảnh của “cái tôi”. Nếu ý thức được như thế, thì “cái tôi” không còn hiện hữu như một cái gì biệt lập nữa, và sự tái sanh không còn đối tượng. Ngược lại, nếu người chết còn có ảo tưởng có một “cái tôi” khác với các vị Phật hay với các ông bà quỷ dữ ăn gan uống máu người kia, thì, hoặc anh ta sẽ rơi vào một cảnh giới tái sanh tương ứng với một vị Phật, hoặc sẽ kinh sợ trốn chạy đám ma quỷ đang làm những chuyện hãi hùng, rồi tùy theo nhân duyên tương hợp mà chui vào ẩn náu trong một cái tử cung để lại tái sanh thêm một chuyến nữa ! Vậy, chỉ có ảo tưởng “cái tôi” là tái sanh mà thôi, chứ một khi đã đạt đến ý thức “vô ngã”, thì chỉ còn có cuộc sống vĩnh cửu. Có thể nói Phật Giáo đã giải quyết vấn đề sanh tử bằng sự sống thường tại của Ý Thức Nguyên Thủy, nguồn của mọi hiện tượng, vượt ngoài thời gian và không gian.

Điều này có dễ dàng được thực sự chứng nghiệm bởi những con người bình thường như bạn đọc và tôi hay không ? Có lẽ là không. Trong trường hợp ấy, Phật Giáo, đặc biệt là Thiền Tông, dạy một điều rất giản dị và thực tế : hãy tập trung vào hiện tại, sống từng giây lát, từng hơi thở, đừng thèm quan tâm đến những chuyện rắc rối, sanh tử luân hồi làm chi cho phiền phức. Khi được hỏi ông có tin thuyết tái sanh hay không ? Thiền Sư Deshimaru nói :“tôi không hoàn toàn phủ nhận thuyết tái sanh, nhưng tôi không cho rằng tôi phải tin nó”. Ông còn thêm :“chỉ có lúc này và bây giờ là quan trọng (...) Lúc này và bây giờ bao hàm cả thiên thu” (22). Nói cách khác, trong lý giải này, Phật Giáo đưa con người vào thiên thu bằng cách tập trung tinh thần nơi mỗi giây lát của hiện tại, loại bỏ sự lo sợ trước cái lẽ vô thường của vấn đề sanh tử.


7) Vấn đề thất nghiệp và suy giảm khả năng tiêu thụ :

Vì giá trị của con người thời đại tùy thuộc khả năng tiêu thụ, nên thất nghiệp, hay nói chung là sự suy giảm khả năng tiêu thụ, trở thành mối ưu tư ám ảnh mọi người, có thể đưa đến những tình trạng tâm thần bệnh hoạn, rất khó điều trị. Người ta ước lượng ở Pháp có 38 % số người thất nghiệp bị bệnh tâm thần, và 19 % người thất nghiệp nghiện rượu. Tình trạng cạnh tranh rất căng thẳng trong thị trường công việc làm khiến cho không cần phải lâm vào cảnh thất nghiệp, người ta cũng sống trong một trạng thái tâm lý què quặt, thường phải dựa vào thuốc men để tiếp tục sinh hoạt hàng ngày. Tại Singapore, thống kê cho biết có khoảng 40 % người đi làm từng phải dùng thuốc an thần.

Trong lãnh vực này, Phật Giáo có thể đem lại những đóng góp đáng kể. Ngoài các lý thuyết đã nói ở trên, như vô thường, nhân quả, từ bi, v.v...giúp con người an phận trước nghịch cảnh đang hoặc có thể xảy đến, và tập trung vào nội tâm, vào hiện tại, hay vào sự giúp đỡ đồng loại, Đao Phật còn dạy giảm bớt tiêu thụ, giảm bớt thèm thuồng, ham muốn, trong khi đề cao giá trị của sự làm việc, đặt niềm vui của cuộc sống trong việc hướng đến sự hoàn hảo của mỗi công việc mà mình đang làm. Thái độ này đua đến một kết quả rất thực tế : khi anh bớt tiêu thụ, mà lại hăng hái làm việc, thì số tiền mà anh tiêu sài sẽ giảm đi, trong khi số tiền anh kiếm được lại có nhiều hy vọng tăng lên. Như thế, anh sẽ càng ngày càng tích lũy được nhiều tiền tiết kiệm, và với số tiền tiết kiệm đó, tương lai của anh sẽ an toàn hơn, anh sẽ bớt lo lắng, bớt những chứng bệnh do lo lắng sanh ra, và bớt...uống thuốc an thần !

8) Thái độ trước tranh chấp :

Khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa khiến cho xã hội có nhiều sự cọ sát và va chạm hơn : hai khối thủy tinh lớn trong một cái túi sẽ có ít sự va chạm và cọ sát hơn là hai trăm hòn bi nhỏ, dù cho tổng số trọng lượng của hai trăm hòn bi này bằng trọng lượng của hai khối thủy tinh kia. Đây là một vấn đề gây nhiều căng thẳng nơi con người thời đại.

Sự giảng dạy của Phật Giáo giúp giữ được một thái độ bình thản ngay cả trong những lúc tranh chấp. Quan niệm “nhân duyên” khiến người học Phật luôn tìm hiểu những nguyên do đưa đến một tình trạng hay một hành động nào đó. Người kia làm quấy, nhưng, tại sao người ấy lại làm như thế ? Đâu là những nguyên do ? Có phải do bối cảnh của đời sống hiện tại của anh ta ? hay sự giáo dục của anh ta ? hay một vấn dề tâm lý ? một vấn đề trong quá khứ ? hay một lý do nào khác trực tiếp hơn ? Đặt những câu hỏi như vậy cũng chính là tự đặt mình vào chỗ của người khác, để tìm hiểu, và hướng đến một giải pháp. Thái độ ấy vừa vận dụng lý nhân-duyên, mà cũng thể hiện tâm từ bi, và “bình đẳng quan”. Thật vậy, với bình đẳng quan, bản chất của người chẳng khác gì bản chất của mình, dù cho người đó có độc ác cách mấy đi chăng nữa. Như thế, vấn đề chỉ còn là :“tại sao người ấy cũng như tôi, cũng mang Phật tính như tôi, mà lại làm việc độc ác như vậy ?” Với cách xử thế này, người ta tìm hiểu hơn là lên án, và thù hận, bực tức, nóng nảy, bớt sanh ra, sự thông cảm dễ tìm được, giải pháp tốt đẹp nhất cho cả đôi bên cũng dễ đạt đến hơn.

Người ta cũng tránh được những phê phán tuyệt đối nhờ ý thức, theo Phật Giáo, là mọi việc mà mình nhìn thấy, cảm thấy, hay suy tưởng ra, đều có thể không thật. Không thật, không có nghĩa là không có. Không thật chỉ có nghĩa là không đúng như mình nhận định. Vì thế, mình luôn cần phải nhận định lại, luôn luôn chấp nhận thay đổi nhận định của mình. Bản thân mình cũng “không thật” (cái ngã không tự tánh), cho nên, không những các nhận định của mình thay đổi, mà bản thân mình cũng thay đổi, tùy nhân duyên. Thế thì còn gì để mà phê phán một cách tuyệt đối, khi mà sự phê phán, đối tượng bị phê phán cũng như chủ thể phê phán đều hư huyễn ?

Hành động quá khích, bạo lực, thường do phê phán một cách tuyệt đối. Vì thế, cách nhìn mọi sự kiện theo lý nhân-duyên, cộng với ý thức về “giả tướng” của sự vật, như vừa nói, giúp đi đến một thái độ hòa nhã, khoan dung, quý trọng sự tìm hiểu, và nhất là tránh được bạo lực, khiến cuộc sống bình thản hơn, đỡ căng thẳng khó chịu hơn.


9) Gia tăng hiệu năng trong công việc :

Thị trường công việc làm càng lúc càng nhiều cạnh tranh, khiến mọi người đều có nhu cầu phát triển khả năng của mình một cách tối đa, để tìm được việc làm, hay để khỏi mất việc. Phật Giáo cũng giúp ích được trong lãnh vực thực tế này.

Trước hết là vì Phật Giáo có những phương pháp giúp tập trung tinh thần, và tăng cường trực giác. Đó là những yếu tố rất quan trọng cho hiệu năng của mọi công việc. Tập trung tinh thần, cũng như óc “nhân duyên” của nhà Phật,rất lợi cho việc phân tích. Trong khi đó, trực giác mạnh giúp ích nhiều cho việc nắm vấn đề một cách bao quát, tổng hợp. Kế đến, Đạo Phật luôn dạy tinh thần thực nghiệm, đi sát thực tế, hợp nhất lý thuyết với thực hành, óc “tinh tấn”, không ngừng cố gắng, và tinh thần tự lực, không ỷ lại nơi người khác. Tất cả đều thuận lợi cho sự tăng cường hiệu năng của mọi công việc. Sau hết, Phật Giáo, như đã nói, đem lại một giá trị tự thân cho công việc làm (bao gồm cả sự học hỏi), dạy tìm niềm vui trong sự hoàn hảo của mỗi việc mình đang làm. Tập trung vào hiện tại như thế sẽ giúp người ta bớt lo lắng cho kết quả của việc mình hiện làm, khiến tinh thần đỡ bị chi phối, và hiệu năng khỏi bị giảm sút.


10) Áp dụng vào thực tế : Vấn đề phương pháp

Đa số các điều hay đẹp vừa được trình bày ở trên thực ra cũng đều vô hiệu nếu không đặt vấn đề phương pháp. Thật vậy, nói với một người đang lo lắng vì tiền bạc, vì bệnh tật v.v...rằng ông hay bà phải ý thức lẽ vô thường của sự vật, phải ý thức “ngũ uẩn giai không”, phải biết “trụ vô trụ”, “niệm vô niệm”, hay phải lo tập trung vào cái “bản lai chân diện mục" của mình, chứ đừng lo lắng, thì chắc là sẽ chẳng có hiệu quả gì bao nhiêu ! Còn nếu như thử nói với người thời đại những điều thực tế hơn, như phải tập trung tinh thần vào hiện tại, tìm niềm vui trong mỗi việc mình đang làm, phải bớt ham muốn, đòi hỏi, rồi phải hòa hoãn, biết tìm hiểu người khác, tránh giận dữ, bạo lực, hay phải từ bi, thương người, nghĩ đến khổ đau của người mà quên bớt mình, v.v...thì trong đa số trường hợp, cũng sẽ chỉ được trả lời gọn ghẽ rằng : “những chuyện ấy tôi đều biết”. Thật vậy, ai cũng biết là không nên nóng giận, nhưng người ta vẫn cứ nóng giận, thì làm sao ? Ai cũng từng được nghe những lý lẽ rất xác đáng để đừng tham lam, nhưng người ta vẫn cứ tham lam, thì sao ? Tệ hơn nữa, nếu gặp một người đang lúc suy nhược thần kinh, mà chúng ta lại có nhã ý khuyên bảo người ấy với những điều mà chúng ta nghĩ là “chân lý”, thì rất có thể bệnh trạng người này sẽ càng nặng thêm, nhiều khi đi đến tự vẫn ! Bệnh nhân sẽ bảo với chúng ta :“ông nói rất đúng, tôi biết vậy, nhưng tôi kém cỏi quá, không thể áp dụng những điều đó được”. Chúng ta càng khuyên, người bệnh càng tự thấy mình quá “kém cỏi”, quá “hèn hạ” trước những đạo lý cao siêu và vô cùng chí lý của chúng ta, và càng tự hạ giá trị của mình xuống tận bùn đen...Kẻ đi khuyên người khác thường trình bày sự khuyên nhủ của mình như những chuyện dễ dàng, đương nhiên ("cứ việc” thế này, “chỉ cần” thế nọ), mà quên rằng đó là những lý tưởng rất khó đạt đến, đòi hỏi trải qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp trước khi có thể thực sự chứng nghiệm được. Tức là đòi hỏi phương pháp. Nếu không, thì sẽ chỉ đưa đến việc người khuyên càng lúc càng phồng to “cái tôi” của mình lên, trong khi “cái tôi” của người “được” khuyên thì lại càng lúc càng bị đè bẹp, dẫn đến tuyệt vọng...

Vì thế, vấn đề không phải là biết, mà là phương pháp để sống thực cái biết ấy. Chúng ta thường thấy nhiều vị trí thức, rất khoái bàn đến những chuyện như “vô trụ”, “vô niệm”, “vô tướng”, “vô ngã”, “sự vật là giả”, “phải vượt nhị nguyên, đạt đến tuyệt đối”, v.v...Trong đa số các trường hợp, những Vị đó chỉ lập lại những gì các Tổ Sư đã chứng nghiệm được sau một thời gian tu tập rất công phu. Đó là chỗ đến của chư Tổ. Điều quan trọng là con đường khởi từ chỗ đứng của mình, để đi đến chỗ của chư Tổ. Lập lại những điều mà các Ngài đã chứng nghiệm, khi chính mình chưa chứng nghiệm được, chỉ làm phồng to “cái tôi” của mình. Nó chẳng có ích lợi gì bao nhiêu, ngoài việc làm tăng thêm số trí thức bàn qua tán lại. Nói “vô ngã” khi chưa biết quay trở về cái “ngã” của mình để xem hình thù nó ra sao, bàn chuyện “tuyệt đối” khi chưa ý thức rõ được tính tương đối của sự vật (thí dụ vẫn cho các điều mình nói là tuyệt đối đúng !), đòi “giác tha” khi chính mình còn đầy mê lầm, thì sợ rằng đã rơi vào cái bẫy mà Lục Tổ từng thuyết minh qua câu : “kẻ nói không tu, người tu không nói”. Trong Thập Ngưu Đồ, sự thay đổi đầu tiên nơi con trâu, cũng chính là cái miệng (31). Vậy, đóng góp quan trọng nhất của Phật Giáo, theo ý tôi, không phải là những lý thuyết mà người ta có thể tìm thấy trong một số tôn giáo hay triết lý khác, mà là những phương pháp để thực sự “sống” những Đạo Lý đó. Nói từ bi, hay lắm, nhưng làm sao đạt đến tâm từ bi ? Nói “vô ngã”, được, nhưng làm sao đạt đến tâm vô ngã ? Những điều ấy phải tự nhiên hiển lộ ra từ chiều sâu của tâm hồn, chứ không thể cưỡng ép nhét vào từ bên ngoài, bằng ngôn từ hoa mỹ. Phương pháp nói đến ở dây, là hành trình nội tâm để tìm lại những Đạo Lý ẩn tàng trong chiều sâu của mỗi người, thay vì chạy theo những lý thuyết bên ngoài, dù cho những lý thuyết ấy có hay, đẹp, cách mấy đi chăng nữa.

Một điều khác cần nhấn mạnh là phương pháp phải dễ áp dụng đối với cá nhân thực hành nó, tức là phải khởi đi từ chỗ của người tập, chứ không phải từ một luận điểm trừu tượng nào đó của sách vở. Không thể đưa cho người mới vừa biết đàn được vài tuần một bản Sonata của Beethoven, rồi bảo với anh ta : ” đây mới là nhạc hay, anh phải đàn bài này !” Ngược lại, phải đề nghị anh ta gõ lóc cóc những âm giai vô vị, những bản nhạc vớ vẩn của trẻ con, trong nhiều tháng, nhiều năm, trước khi tập tới những bản nhạc thực sự giá trị. Tương tự như vậy, chỉ cho một người muốn học Thiền cách đếm hơi thở (sổ tức), sẽ có ích hơn là giảng cho anh ta chuyện “vượt nhị nguyên” rất nhiều. Nếu quen tập trung tinh thần vào hơi thở, anh ta có thể quên được một số phiền muộn, đầu óc thanh thản, đỡ bệnh tật. Sang một giai đoạn khác anh ta có thể tập trung tinh thần vào những gì mình muốn, và tăng hiệu năng của những gì mình đang làm, trong công xưởng, trong trường học, hay kể cả trong việc “vượt nhị nguyên”, nếu thích !

Vấn đề tiếp theo là : nếu dạy người thời đại những phương pháp như vậy, thì sẽ có rất ít người chịu khó chuyên cần luyện tập. Họ không đủ ý chí, vì ý chí của họ đã được đầu tư vào bao nhiêu là chuyện khác. Còn đối với những người thực tâm có ý chí muốn tập thiền, thì họ cũng sẽ thất vọng khi nghe anh bảo rằng : “cứ đếm hơi thở !” (xin tiếp tục lấy thí dụ này). Lý do vì những người này thường đến với Thiền học để tìm những chuyện cao siêu, mà họ đọc được trong sách vở, chứ đâu thèm để tâm tới những điều bị coi là quá kém cỏi như “ngồi thẳng lưng đếm hơi thở” ? Họ sẽ cho anh là tầm thường, nếu anh không có một sức thuyết phục nào đó. Mặt khác, trong thời đại chúng ta, mặc dù Phật Giáo gặt hái được nhiều thiện cảm, nhưng không chắc là sẽ có nhiều người tìm đến Phật Giáo để học những phương pháp tu tập. Vậy, làm sao giải quyết được ba khó khăn : thiếu ý chí, thiếu tin tưởng, và người ta không tìm đến Phật Giáo ?

Xin đề nghị vài suy nghĩ :

- Nếu người học có chủ ý tìm đến Phật Giáo, thì người chỉ dạy cần có một địa vị nào đó để người học tin tưởng : thí dụ như là một vị Thượng Tọa, Đại Đức, hay một cư sĩ nổi tiếng trong lãnh vực Đạo học.

- Đối với những người đi tìm phương cách giải quyết các khó khăn tâm lý của mình, mà không đặc biệt nghĩ đến Phật Giáo, thì có nhu cầu làm ra hay hoàn chỉnh một số phương pháp trị liệu đến từ Phật Giáo. Chúng ta đều biết phần lớn các phương pháp “relaxation” hay “sophrologie” được áp dụng trong Y Khoa đều mang nặng ảnh hưởng của Yoga (Yoga o trình độ thấp). Có thể thích nghi hóa một số phương pháp hít thở, cử động, điều hòa tâm thần, từng được áp dụng trong Phật Giáo, với lợi điểm hơn các phương pháp Y Khoa hiện hữu, là có khả năng mở ra cho người tập một viễn tượng cao hơn, có thể tiến xa hơn, đạt đến những cởi mở tâm linh rộng lớn hơn. Tức là không chỉ dừng lại ở trị liệu, mà còn giúp tiếp tục thăng tiến. Trong trường hợp này, để cho người học tin tưởng, cần co nhãn hiệu khoa học, tức là được chỉ dạy bởi những bác sĩ hay chuyên gia về tâm thần, và được thử nghiệm trong các bệnh viện, hay trung tâm nghiên cứu danh tiếng.

- Vấn đề người học không có ý chí tập luyện chuyên cần (kinh nghiệm bản thân !) có thể được bù đắp bằng một sự theo dõi khuyến khích thường xuyên. Không thể nói với người thời đại :“tôi dạy cho anh, rồi anh về nhà tự luyện” (như trong chuyện kiếm hiệp). Phải có phòng tập, bắt họ đến nhiều lần mỗi tuần, và ngồi đó hướng dẫn họ từng bước. Đừng mong họ tự luyện tập ở nhà, ít ra là cho đến một trình độ nào đó.

- Điều quan trọng hơn nữa là rất nhiều người sẽ không chịu tìm đến một phương pháp tập luyện kiểu Thiền quán, hay môt phương pháp y khoa đến từ Phật Giáo, như vừa trình bày. Sở thích của họ ở chỗ khác. Vì thế, có nhu cầu bày ra nhiều con đường để người thời đại có thể đến với Phật Giáo (xin vẫn lấy thí dụ thiền quán). Võ thuật chẳng hạn, có thể đưa đến sự luyện tập tâm thần, cho sáng suốt, cho khỏe mạnh, cho can đảm, chống mệt mỏi v.v...Tại sao không giúp sự luyện tập ấy vượt qua những mục đích vừa kể, để “đi tới, đi tới mãi” ? Vả lại, phải chăng người học Võ vẫn thường coi Nguyên Tổ Đạt Ma của Thiền Tông cũng là Tổ Sư của họ ? Người ta cũng có thể đi đến Thiền Học bằng Khí Công. Muốn tập Khí Công, phải qua các giai đoạn điều thân, điều khí, tĩnh thần, giải trừ tạp niệm, thổ cố nạp tân v.v...không khác gì người tập Thiền. Quan điểm của riêng tôi là Khí Công phần nào tương ứng với sự áp dụng “Lục Diệu Pháp Môn” của Thiền Học ở các giai đoạn “Chỉ” và “Quán” (23). Hiện rất nhiều người khoái tập Khí Công. Tại một số quốc gia Á Châu, Khí Công đang được đại chúng hóa, nhất là các môn “động công”. Nếu đặt Khí Công trong một tiến trình không chỉ dừng lại ở việc quán tưởng hơi thở và các kinh mạch trong thân thể, thì đó chính là một con đường để đi vào Phật Giáo, và là một cách để Phật Giáo đi đến đại chúng.

- Một vấn đề tế nhị là sự truyền thừa Phật Giáo đến tu sĩ và tín đồ của các tôn giáo khác. Như đã nói ở phần dẫn nhập, Phật Giáo có thể giúp ích cho những người này trong sự tu hành và sống thực niềm tin của họ. Trong trường hợp này, Phật Giáo phải được quan niệm đơn thuần dưới khía cạnh phương pháp. Tức là không có giáo điều, chỉ có phương pháp. Có thể nói : muốn tìm bất cứ gì, thì điều kiện tiên quyết là phải nhìn được cho rõ. Tìm Chúa cũng vậy. Nếu anh muốn tìm đến Chúa, mà tâm thần anh không yên ổn, cứ mãi giao động, như mặt ao bị khuấy đục, khiến sự thấy của anh không được rõ ràng, thì anh sẽ rất khó thấy Chúa. Khi đó, cùng với sự cầu nguyện để xin cho mình được sáng suốt, tức dùng tha lực, anh có thể mượn trong Phật Giáo những phương pháp để tự lực làm cho tâm hồn anh lắng xuống, để anh nhìn rõ hơn, tìm đến Chúa dễ dàng hơn...


o

Để kết thúc phần này, tôi xin một lần nữa nhấn mạnh đến khía cạnh phương pháp trong Phật Giáo. Đức Phật đã nhiều lần từ chối bàn đến những vấn đề trừu tượng, để hướng vào thực tế. Thực tế, ở thời đại chúng ta, là giúp giải quyết các vấn đề thực tế của con người thời đại. Muốn thế, phải có những phương pháp để đến với họ, hay làm cho họ đến với Phật Giáo, và phải có những phương pháp để thực sự giúp họ thoát được phần nào những nỗi khổ của họ, mà ta có thể quy kết vào hai căn bệnh chính, là : lo lắng, và buồn chán.

Đi vạn dặm, là khó, bước một bước, là dễ. Nhưng muốn đi vạn dặm cũng phải bước từng bước. Cho nên, đừng quên : phương pháp hay, chính là phương pháp dễ thực hành.


x
x x

IV) KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH XÃ HỘI :


1) Xã hội và Tôn Giáo :

Theo một lý thuyết xã hội học danh tiếng (24)thì mô hình tổ chức xã hội là một trong những nển tảng đưa đến sự hình thành của các tôn giáo. Để tồn tại và phát triển từ giai đoạn sơ khai, các xã hội con người phải đặt vấn đề tổ chức, với những quy luật và hệ thống giá trị. Các yếu tố này chỉ vững vàng khi mang ý nghĩa tôn giáo. Ngược lại, người ta cũng nghĩ đến tác động của tôn giáo trên sự chuyển hóa của xã hội. Một thí dụ gần chúng ta là ảnh hưởng của Đạo Tin Lành trong cuộc “cách mạng kỹ nghệ” ở Âu và Mỹ Châu (Max Weber-25). S.C.Kolm có nhận xét là nếp sống Tin Lành thích hợp với loại xí nghiệp được điều khiển bởi một hay vài cá nhân, hơn là với loại xí nghiệp phức tạp ở thời hiện đại, trong đó, việc điều hành tùy thuộc nhiều nhân sự đến từ nhiều ngành, có khi thuộc nhiều quốc tịch . Học giả này cho là Phật Giáo thích hợp hơn với sự điều hành các xí nghiệp loại này, và gắn liền sự kiện ấy với sự phát triển rất nhanh của các xã hội Đông Á chịu ảnh hưởng Phật Giáo, trong khi các nước có truyền thống Tin Lành phải trải qua những giai đoạn trì trệ về kinh tế.

Thật ra, các xã hội Đông Á vừa kể (Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Tân Gia Ba, Hồng Kông) cùng chịu ảnh hưởng của Khổng Giáo, của Tây Phương qua mô hình Anh-Mỹ (khác với Việt Nam, cựu thuộc địa Pháp, Phi Luật Tân cựu thuộc địa Tây Ban Nha...), và đều là những nước thuộc loại “duyên hải”. Tức là có nhiều yếu tố giúp các nước này phát triển nhanh. Phật Giáo là một trong những yếu tố đó.

Vì thế, chúng tôi không đặt vấn đề “mô hình Phật Giáo” trong việc quản lý xã hội, mà chỉ đem một số khả năng đóng góp của Phật Giáo ra đối chiếu với một số vấn đề điều hành xã hội hiện đại. Vả lại, quan niệm một “mô hình Phật Giáo” có lẽ tự nó cũng đã không được phù hợp cho lắm với chính sự giảng dạy của Đức Thích Ca!


2) Quản lý các mâu thuẫn xã hội :


Một trong những điều kiện của phát triển là sự hợp tác giữa những thành phần nhân sự trong xã hội. Đó cũng là tăng cường các yếu tố hợp tác, biến những mâu thuẫn đối kháng thành mâu thuẫn hợp tác (26). Phật Giáo có nhiều khả năng để giúp ích trong lãnh vực này. Thuyết nhân-duyên khiến người ta có khuynh hướng tìm hiểu những nguyên nhân của thái độ hay hành động của cá nhân hoặc tập đoàn đối diện, và ảnh hưởng trên những nguyên nhân ấy để đi tìm một giải pháp tốt đẹp nhất cho cả đôi bên. Ảnh hưởng trên nhân-duyên cũng có nghĩa là tạo ra những điều kiện thuận lợi để đưa đến cái mình muốn, chứ không áp đặt. Mọi sự việc đều sinh ra do một tập hợp nhân duyên. Vì thế, muốn có được điều gì, thì tốt hơn hết là tạo ra những nhân duyên thuận lợi cho sự nảy sinh ra điều ấy một cách tự nhiên. Ý thức “vô thường”, và “vô tự tánh” giúp tránh được sự gắn bó mù quáng vào một quan điểm, một lập trường, để uyển chuyển thích nghi với thực tế. Phật Giáo cũng giúp dẹp bớt cái “ngã”, một điều kiện quan trọng để đi đến đồng thuận, vì đồng thuận chẳng qua chỉ là dẹp bớt “cái tôi”, để chấp nhận một phần quan điểm của người khác. Cái “Ngã” được Phật Giáo cho là vô thường và vô tự tánh, nên không những nó có thể thay đổi, mà còn bắt buộc phải thay đổi. Tức là chấp nhận mình thay đổi, người cũng thay đổi, điều kiện để có thể đi đến đồng thuận. Thêm vào đó, theo Đạo Phật, mọi vấn đề, mọi khổ đau, đều do thiếu hiểu biết mà ra (vô minh), nên muốn giải quyết vấn đề, cần làm tăng sự hiểu biết, về phía mình cũng như về phía đối phương. Đó là suy luận nền tảng đưa đến sự thảo luận, để chia sẻ quan điểm và hiểu biết của mình với người khác, cũng như đón nhận những quan điểm và hiểu biết của đối phương. Tinh thần bình đẳng (bình đẳng quan) khiến người ta không nhất định cho là “mình tốt, người xấu”, hay “mình có lý, người lầm lạc”, mà chỉ cho là lập trường của mình, hay của người, đều là kết quả của những nhân duyên khác biệt, và sẵn sàng đón nhận những lý lẽ, những hiểu biết của người khác, như những động cơ để biến đổi cái “ngã” của mình. Sự sẵn sàng san sẻ những hiểu biết của mình cho người, để cùng thăng tiến, cùng là một khía cạnh của tâm Từ Bi. Kết quả là một thái độ mềm dẻo, một khuynh hướng tự nhiên hướng đến thương lượng và đồng thuận, bớt được bạo lực. Người ta có thể ghi nhận là các xã hội phát triển mạnh trong vùng Đông Á là những xã hội hợp tác, mặc dù không thiếu mâu thuẫn.


3) Ý thức trách nhiệm chung :

Thiếu ý thức trách nhiệm chung là một thiếu sót thường được nói đến trong các xã hội hiện đại, và là một trong những hệ quả của tính ích kỹ và cá nhân chủ nghĩa đã nói ở trên. Chúng ta cũng đã nhận xét là sự đồng thuận trong những điều kiện ích kỷ, vụ lợi cho riêng mình hay cho tập đoàn của mình, có thể không tốt cho toàn thể xã hội. Quan niệm “cộng nghiệp” của Phật Giáo là một phương thức giúp người ta nghĩ nhiều hơn đến phúc lợi chung, và nhìn thấy rõ ràng hơn cái định mệnh chung ràng buộc mình với xã hội trong đó mình đang sống.Thêm vào đó, ý chí dẹp bớt “cái tôi” (diệt ngã) rất có ích cho việc hòa mình trong một đời sống chung. Điều đó còn bao hàm ý niệm hy sinh, như lý tưởng “Bồ Tát” xả thân giúp đời. Có lẽ phần nào vì lý do đó, mà người Tây Phương thường bàn tán về tinh thần hy sinh cao độ trong nhiều truyền thống Đông Á chịu ảnh hưởng Phật Giáo, trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Trong phạm vi xí nghiệp, tinh thần trách nhiệm chung cũng được coi là rất cao tại các nước phát triển mạnh trong vùng Đông Á. Tại Nhật, điều này thường được gắn liền với tinh thần Võ Sĩ Đạo, rất bị ảnh hưởng bởi Thiền Tông. Sự kiện những nhân công Nhật sẵn sàng tăng giờ làm việc, chịu giảm lương, và hình ảnh những người này, sau những cuộc biểu tình trong công xưởng, tận tụy quét dọn từng mẩu giấy vụn, từng tàn thuốc, đã làm kinh ngạc những nhà quan sát Tây Phương quá quen thuộc với những phương thức cổ điển của “đấu tranh giai cấp”.


4) Vấn đề giáo dục :


Giáo dục là một trong những chức năng của mọi tôn giáo. Đạo Phật coi mọi đau khổ đều đến từ Vô Minh, tức là thiếu hiểu biết, nên đương nhiên là quý trọng sự học hỏi, ngay từ trong bản chất của mình. Phật Giáo cũng quan niệm hiểu biết như một con đường vô tận, không có điểm đến. Vì thế, theo tinh thần này, người ta sẽ không ngừng lại ở một mảnh bằng, hay khi đã đạt được một địa vị xã hội, mà vẫn cứ phải học hỏi mãi, để đẩy lùi mãi mãi sự “vô minh” của mình, và luôn đi tới trên con đường hiểu biết. Đó cũng là ảnh hưởng của Bình Đẳng Quan : ai cũng như ai, ai cũng đều phải học, dù ở bất cứ địa vị nào. Cùng với Vô Phân Biệt Trí, Bình Đẳng Quan cũng giúp chấp nhận học hỏi với mọi người, coi ai cũng đều có thể là thày của mình, kẻ trí như người ngu, hiền giả như hung đồ, và chấp nhận học hỏi nơi mọi sự kiện, thành cũng như bại, tốt cũng như xấu, lành cũng như ác.

Một sự giảng dạy khác của Đạo Phật là óc thực nghiệm : dừng tin tưởng một cách mù quáng, mà hãy tự mình chứng nghiệm. Con đường tu tập của người Phật Tử là con đường tự chứng nghiệm. Điều này giúp quý trọng sự thực hành, hợp nhất lý thuyết với thực hành.

Thêm vào đó, quan điểm “nhân duyên” thuận lợi cho sự phát triển óc phân tích, tìm hiểu cặn kẽ nhân duyên của từng sự kiện. Trong khi đó, thiền quán, như đã nói, có khả năng giúp phát triển trực giác, thuận lợi cho việc thông hiểu vấn đề trong toàn bộ.

Ngoài ra với gương sáng của Đức Thích Ca, khi Ngài từ bỏ lối tu ép sác, chọn con đường “Trung Đạo”, của Bồ Đề Đạt Ma, được coi như Tổ Sư của Võ Học, và với thí dụ của các Thiền Sư Võ Sĩ (ở VN, Trung Hoa, Nhật...), người ta nhận thấy con đường đào tạo con người của Phật Giáo không những rất chú trọng đến việc luyện tập thân thể, mà còn coi điều đó như không thể tách rời khỏi sự trau dồi trí tuệ. Thiền học thường dạy phải điều thân (tư thế cho đúng, thí dụ ngồi cho ngay thẳng), rồi điều khí (thở cho điều hòa), thì mới tĩnh thần (làm cho tâm thần yên tĩnh) được. Luyện tập thân thể, luyện tập hơi thở, và luyện tập tâm thần không thể tách rời, mà buộc phải thống nhất trong cùng một phương pháp.

Như vậy, người ta có thể tìm thấy trong chính bản chất của Đạo Phật : sự thúc đẩy không ngừng trau dồi hiểu biết, sự khuyến khích thực hành các hiểu biết ấy (thực nghiệm), sự phát triển óc phân tích, cũng như óc tổng hợp, cùng với sự luyện tập thân thể, tức những yếu tố quan trọng nhất của việc giáo dục trong thời đại hiện nay, cả trên phương diện trí dục, đức dục, lẫn thể dục. Theo sự hiểu biết của riêng tôi, không có tôn giáo nào mang trong bản chất của mình đầy đủ các yếu tố ấy, như Phật Giáo.

Người Tây Phương thường ngạc nhiên trước sự thành công về học vấn của các sắc dân Đông Á định cư trên đất nước họ. Họ cũng từng ghi nhận khả năng bắt chước của các nền kỹ nghệ Nhật, Đại Hàn, Đài Loan v.v...lúc còn non yếu, rồi hốt hoảng khi bị qua mặt trong chính những lãnh vực mà chỉ mới cách đây vài năm các quốc gia vửa phát triển kia chỉ biết chạy theo họ. Như đã nói, sự trau dồi hiểu biết, theo Phật Giáo, không có điểm ngừng, và chỉ tùy thuộc nơi sự cố gắng của mỗi người (tự lực), nên việc “qua mặt thày” là điều rất có thể sảy ra. Cũng phải nhận xét là óc thực nghiệm cao độ cũng đã giúp cho các nền kỹ nghệ Đông Á ấy ứng dụng một cách tài tình những kiến thức mà họ học hỏi được nơi Tây Phương.


5) Vấn đề tăng cường hiệu năng của sản xuất :


Giáo dục tốt, thì nhân sự sản xuất tốt, và sản xuất tự nó có nhiều hy vọng gia tăng được hiệu năng. Ngoài ra, ý tưởng cho là phải luôn luôn trau dồi kiến thức, rằng con đường của hiểu biết là con đường vô tận, có tác dụng khuyến khích nhân công lẫn xí nghiệp luôn duy trì nỗ lực đào tạo liên tục, ở mọi cấp, mọi ngành. Nhân công của xí nghiệp Nhật chẳng hạn, thường xuyên tham gia các khóa đào tạo bổ túc, các buổi hội họp trong ngành làm việc của mình hay với các ngành khác, để trau dồi kiến thức, không những chỉ trong công việc mà mình đang làm, mà cả về những gì các bạn khác trong xí nghiệp đang hay sắp thực hiện. Điều này giúp cho nhân công có một cái nhìn tổng quát về sản phẩm và công việc trong toàn xí nghiệp, có lợi cho sự hội nhập vào đời sống của xí nghiệp, cho sự hăng hái làm việc, và cho sự hiểu biết tường tận về vai trò của mỗi động tác, mỗi công việc, mỗi cá nhân, trong toàn bộ xí nghiệp, làm tăng hiệu năng của sản xuất.

Nỗ lực đào tạo liên tục, và liên hệ bình đẳng giữa các cấp, các ngành giúp các xí nghiệp loại này dễ thành công trong việc lưu chuyển kiến thức giữa mọi bộ phận của xí nghiệp (và cả giữa các xí nghiệp liên kết với nhau), một khó khăn mà các xí nghiệp Tây Phương vẫn còn vấp phải, cũng như việc phân tán khả năng sáng tạo đến toàn bộ xí nghiệp, từ tầng cấp thấp nhất trở lên (27). Con số sáng kiến đến từ các nhân công ở hạ tầng trong các xí nghiệp Nhật nhiều gấp ba lần hơn trong các xí nghiệp Tây Phương. Điều này giúp xí nghiệp trở nên sống động, mọi nhân công đều có điều kiện tham gia vào cuộc sống chung của xí nghiệp, và đều được trang bị để sẵn sàng thích nghi với hoàn cảnh thực tế. Đó có thể phần nào là kết quả của tư tưởng phá chấp và bình đẳng quan (sáng kiến có thể đến từ mọi nhân công, kể cả anh thợ quèn không bằng cấp), của lý tưởng diệt ngã (hòa mình trong đời sống chung), của óc tinh tấn, trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ, và tinh thần thực dụng trong Đạo Phật (luôn đi sát với điều kiện thực tế được cảm nhận từ mọi tầng cấp, chứ không phải chỉ từ một nhóm lãnh đạo).

Một sắc thái khác trong sự giảng dạy của Phật Giáo có thể đóng góp cho việc gia tăng hiệu năng của sản xuất là sự không phân biệt lý thuyết với thực hành. Trong lãnh vực Đạo Học, dù cho anh có là người hiểu biết nhiều về lý thuyết, dù cho anh có khả năng viết, nói, tràng giang đại hải về các giáo lý cao diệu, thì anh cũng vẫn chỉ là “phó phàm phu”, nếu anh chưa thực sự chứng nghiệm các lý thuyết ấy trong thâm tâm anh và thực hành chúng trong cuộc sống, nói cách khác, nếu anh chưa thực sự làm một với chúng. Thí dụ cái “chân không diệu hữu” chỉ hiện hữu thực sự khi anh đã chứng được nó, và sống thực nó. Trước đó nó không hiện hữu, nó là giả, là tào lao, là một “vọng niệm” trong cái tâm khỉ vượn của anh, chỉ dùng để tán dóc cho vui mà thôi. Theo tinh thần đó, khi một người mới ra trường được tuyển dụng vào một xí nghiệp Nhật Bản, mặc dù có bằng cấp đại học, anh ta vẫn chỉ được coi như một người thợ thường. Mớ lý thuyết mà anh ta thu thập được trong đại học vẫn chưa là gì cả, cho đến khi anh ta chứng nghiệm được chúng trong những lãnh vực từ thấp tới cao trong xí nghiệp. Khi đó, anh ta mới được sử dụng theo bằng cấp, tức theo kiến thức về lý thuyết mà anh ta có. Sự hợp nhất lý thuyết và thực hành rất hữu ích trong sản xuất. Nó giúp người ta bớt đặt ra những vấn đề lý thuyết không có thực, để những vấn đề lý thuyết sẽ chỉ nảy sinh ra từ thực tế chứ không phải từ những suy luận trừu tượng. Nó giúp cho lý thuyết được áp dụng một cách phù hợp với thực tế, và giúp cho hành động trong thực tế luôn đi liền với lý thuyết. Thật vậy, khi anh lý luận để làm thì anh dễ làm được cái mà anh lý luận hơn là khi lý luận để mà lý luận. Lý luận để lý luận phí thời giờ và năng lượng, trong khi lý luận để làm tiết kiệm thời giờ và năng lượng, gia tăng hiệu năng của sản xuất. Một ứng dụng cụ thể của quan điểm này là sự kết hợp trường học với xí nghiệp, một điều mà nhiều quốc gia tiền tiến, như Pháp, cố thực hiện từ vài năm nay.

Thật ra, đóng góp quan trọng nhất của Đạo Phật cho việc gia tăng hiệu năng của sản xuất, theo ý tôi, là thái độ tìm cứu cánh của công việc làm trong chính công việc làm, tìm niềm vui trong sự tốt đẹp của mỗi công việc đang được thực hiện. Thái độ này có tác dụng gia tăng giá trị tự thân của việc làm, bớt đặt vấn đề hưởng thụ thành quả của việc làm như điều kiện để cố gắng làm cho thật tốt. Cùng với quan điểm cho rằng tiến bộ là một con đường vô tận, thái độ ấy đưa đến tâm lý hướng đến sự hoàn hảo thường được ghi nhận trong các xí nghiệp Nhật : từ các mục tiêu sản xuất “100 phần trăm không sai sót”, cho đến “100 phần trăm đúng kỳ hạn”.


6) Quân bình tiêu thụ và sản xuất :

Như đã nói ở phần đầu, con người sản xuất trong xã hội hiện đại bị coi rẻ đối với con người tiêu thụ. Chúng ta cũng vừa thấy Đạo Phật giúp làm tăng giá trị của công việc làm, tức của sản xuất, coi đó như một cứu cánh, một niềm vui. Mặt khác, Đạo Phật cũng dạy bớt ham muốn (diệt dục), với hệ quả là kềm hãm tiêu thụ. Tăng giá trị tự thân của sản xuất, giảm giá trị của việc tiêu thụ, hệ thống giá trị của Phật Giáo rất hữu ích cho sự quân bình giữa sản xuất và tiêu thụ vậy. Sự quân bình này giúp tránh những lệch lạc bất công của một xã hội chỉ biết đánh giá con người qua khả năng tiêu thụ. Mặt khác, như đã được trình bày, quân bình sản xuất và tiêu thụ cũng là một yếu tố quan trọng để gia tăng tiết kiệm, một lợi điểm cho việc phát triển kinh tế. Không phải ngẫu nhiên mà hai nước có trữ lượng tiền tệ cao nhất thế giới lại chính là Nhật Bản và Đài Loan. Người dân các nước phát triển nhanh trong vùng Đông Á đều đã biết kềm hãm tiêu thụ, trong khi vẫn gia tăng sản xuất, với trọng tâm đặt nơi việc xuất cảng.


7) Tinh thần xí nghiệp :

Khi nghiên cứu sự thành công về kinh tế của Nhật Bản, người ta thường ghi nhận sự khác biệt giữa tinh thần xí nghiệp ở Nhật so với các nước Tây Phương. Trong phạm vi xí nghiệp, chúng ta đã đối chiếu những quan điểm Phật Giáo với ý thức trách nhiệm chung, với sự liên tục đào tạo nhân công, với sự lưu chuyển kiến thức giữa các ngành chuyên môn, với sự hiểu biết tổng hợp của nhân công về sản phẩm của xí nghiệp, với sự phân tán các nguồn sáng kiến tới toàn thể xí nghiệp, đặc biệt là tới các tầng cấp thấp, với cách lấy quyết định và giải quyết mâu thuẫn từ sự thảo luận, trao đổi hiểu biết, tìm hiểu người khác, đưa đến đồng thuận, chứ không áp đặt, v.v...Tất cả các yếu tố này đều cần được bao bọc bởi một không khí đặc biệt, tức một tinh thần xí nghiệp đặc biệt. Theo cách suy nghĩ ảnh hưởng bởi Phật Giáo, thì nhân công được tuyển vào các xí nghiệp loại này có thể được ví như người quy y. “Quy” là theo về, “y” là nương dựa vào. Nhân công từ lúc được tuyển có thể nương dựa vào xí nghiệp trong toàn bộ cuộc sống của mình. Tại Nhật, từ việc ăn, ở, giải trí, nghỉ hè, cho tới cưới xin, hưu trí, v.v...của đa số nhân công, đều được xí nghiệp đảm bảo tận trong chi tiết, thậm chí tới lúc chết đi, nấm mồ cũng đã được xí nghiệp sắp sẵn ! (30)Đời sống của nhân công là đời sống của xí nghiệp. Cũng có thể nói : xí nghiệp theo mô thức này không chỉ sản xuất hàng hóa, mà còn sản xuất đời sống của các nhân công. Đó cũng là ràng buộc đến mức hòa chung trong một hợp thể các yếu tố : phương tiện sản xuất (máy móc), con người sản xuất, và hàng hóa được sản xuất. Đây có thể là một biểu hiện của tinh thần “vô phân biệt” trong Phật Giáo. Tinh thần xí nghiệp như vậy khiến cho nhân công làm việc cho xí nghiệp hoàn toàn như làm việc cho mình (vô phân biệt), gắn liền định mệnh của mình với định mệnh của xí nghiệp. Khỏi nói là họ hăng hái làm việc hơn, sẵn sàng phát huy sáng kiến hơn, sẵn sàng hy sinh khi cần thiết, và không bao giờ phá hoại xí nghiệp của họ, dù cho có những lúc phải tranh chấp, đòi hỏi.


8) Nạn thất nghiệp :

Tại nhiều quốc gia Tây Phương nạn thất nghiệp bị coi như một loại “định chế”, không thể loại trừ được, trong khi đó, tại các quốc gia phát triển nhanh trong vùng Đông Á, như ở Nhật, số người thất nghiệp rất ít. Các học giả Tây Phương thường cho là xã hội Nhật “dấu” những người thất nghiệp trong các xí nghiệp. Điều này có thể bị coi như một chỉ trích, vì nó trái với kinh điển của kinh tế tự do, nhưng cũng làm bộc lộ một quan niếm khác về tương quan giữa con người và kinh tế, giữa con người và xí nghiệp. Nếu tìm trong Phật Giáo, ta có thể thấy một số yếu tố liên quan đến khả năng làm thuyên giảm phần nào căn bệnh thất nghiệp của một số xã hội :

-đầu tiên là thái độ coi việc làm có một giá trị tự thân, là một nguồn hạnh phúc, khiến người thất nghiệp không có khuynh hướng ngồi không hưởng trợ cấp. Họ dễ dàng tự ý tham gia các khóa học mở mang kiến thức, các chương trình ích lợi công cộng, hay hợp tác thực hiện các dự án tao ra công ăn việc làm cho chính họ và cho người khác, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn. Như thế, người thất nghiệp không bị loại khỏi xã hội, mà vẫn tiếp tục tự đào tạo, vẫn làm được những việc có ích cho họ và cho xã hội.

-Thứ đến, là tinh thần xí nghiệp vừa được trình bày, khiến cho xí nghiệp không dễ dàng đào thải nhân công thặng dư, mỗi khi hàng hóa sản xuất ra bán không được chạy. Chúng ta đã nói : trong quan điểm xí nghiệp này, đời sống của nhân công cũng là lẽ sống của xí nghiệp, như hàng hóa mà nó làm ra. Vì thế xí nghiệp sẽ có khuynh hướng “dấu” nhân lực thặng dư trong các sinh hoạt của mình, bằng cách tạo ra những công việc làm không trực tiếp sản xuất như nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật, tu chỉnh môi trường v.v...trong khi chờ đợi thị trường bước sang một giai đoạn thuận lợi hơn. Thái độ này không những giúp cải tiến đời sống của xí nghiệp (làm đẹp môi trường, giảm ô nhiễm, thêm phương tiện giải trí, thể thao, trau dổi văn hóa, nghệ thuật...) mà còn sửa soạn cho việc trở lại một giai đoạn sản xuất mạnh với những ưu điểm, những sáng kiến, đến từ các công trình nghiên cứu và đào tạo mà xí nghiệp đã lợi dụng thời gian bị bắt buộc phải giảm bớt sản xuất để tích cực thực hiện.

-Điều thư ba là tinh thần hy sinh lấy từ quan điểm “cộng nghiệp”, cũng như tâm từ bi, biết thương người, và chia sẻ với người. Trở lại trường hợp xí nghiệp muốn “dấu” nhân lực thặng dư trong các sinh hoạt của mình, người ta có thể nghĩ rằng muốn làm được như vậy, có thể xí nghiệp liên hệ sẽ phải bớt lương của nhân công, để không bị thua lỗ thái quá, đưa đến sụp đổ. Điều này có thể quan niệm được trong một xí nghiệp Đông Á, với ý thức “cộng nghiệp” nói trên. Trong phạm vi của một xã hội, người dân cũng dễ chấp nhận san sẻ sức tiêu thụ của mình với những người kém may mắn hơn, khi hệ thống giá trị của xã hội ấy vốn vẫn khuyên hạn chế tiêu thụ, và đề cao lòng từ bi, giúp người.


9) Vấn đề môi sinh và tài nguyên thiên nhiên :

Ai cũng biết đây là một vấn đề sanh tử của loài người. Nó đi kèm với vấn đề phát triển. Quốc gia nào cũng muốn phát triển, nhưng càng phát triển thì lại càng tăng cường ô nhiễm môi sinh và làm tiêu hao tài nguyên thiên nhiên. Người ta ước lượng nếu toàn nhân loại đạt đến trình độ tiêu thụ của Hoa Kỳ thì tài nguyên trên trái đất sẽ khánh kiệt chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi. Muốn giải quyết các vấn đề này, cần có những giải pháp dài hạn, với những lợi ích nhiều khi rất xa xôi, mơ hồ, khó hình dung được bởi người dân, nhưng lại đòi hỏi nơi người dân những hy sinh, những hạn chế tức thời, và lâu dài. Tính duy lợi thiển cận của các xã hội thời đại là một ngăn trở cho các chính sách kiểu này. Thêm vào đó, triết lý Tây Phương đã tập cho con người quen với ý tưởng mình có thể ngự trị trên thiên nhiên vạn vật, bắt thiên nhiên phải phục tùng những đòi hỏi của mình. Chúng ta cũng đã nhận xét ở trên, rằng con người thời đại có khuynh hướng sống cách biệt với thiên nhiên, trong những đô thị lớn, nên thiên nhiên đối với họ trở thành xa lạ. Sự vượt thoát khỏi quan điểm duy lợi, ý thức bình dẳng không phải chỉ giữa con người với nhau, mà cả giữa con người và vạn vật, ý thức nhân-duyên ràng buộc định mệnh con người với tất cả thiên nhiên vạn vật, tâm từ bi, sẵn sàng hy sinh, tiết chế dục vọng (hạn chế tiêu thụ) cho sự sống của chúng sinh, tinh thần “vô phân biệt” giữa sự sống của mình và sự sống của vạn vật, thói quen hòa mình trong đời sống của cảnh vật, thiên nhiên, khiến những con người chịu ảnh hưởng Phật Giáo dễ dàng đón nhận những chính sách bảo vệ môi sinh hơn những người khác.

Người ta ước lượng mỗi ngày có tù 100 tới 300 giống sinh vật biến mất trên đời sống của địa cầu, do sức tàn phá của con người. Nếu đời sống của chúng ta cũng là đời sống chung của mọi sinh vật, theo “vô phân biệt trí” của nhà Phật, thì chúng ta đang phá hủy sự sống của chính chúng ta. Đóng góp của Phật Giáo trong vấn đề khó khăn này là gieo rắc ý thức về sự đồng nhất giữa đời sống của chính mình và của vạn vật, trong tâm hồn con nguời thời đại. Các phương pháp quán tưởng của Phật Giáo, có thể áp dụng trong đại chúng, cũng có thể là những phương tiện quý báu để cho ý thức ấy lớn mạnh, và để cho con người sống thực với nó, trong cả tâm hồn lẫn thể sác mình.


10) Vấn đề chênh lệch giàu nghèo :

Với bốn mươi ngàn người chết đói mỗi ngày, khó có thể nói được là thế giới ngày nay “rất tiến bộ”. Nhất là khi thực phẩm dư thừa ở những nước giàu có bị phá hủy, khi chính phủ các nước này trợ cấp cho nông dân của họ để khuyến khích bớt sản xuất thực phẩm, bỏ đất hoang, hay khi phung phí trở thành chính sách (tại Pháp một phần ba số bánh mì làm ra bị vứt bỏ). Ở một số nơi người ta chết vì ăn quá nhiều, trong khi ở những nơi khác, người ta chết vì đói. Ở mỗi chỗ, những ưu tư của con người hoàn toàn cách biệt nhau. Thí dụ trong lúc ở Rwanda có 70 người chết mỗi phút, thì ưu tư hàng đầu của các chính phù trong cuộc họp G7 là sự sụt giá của đồng Dô La. Và người dân tại nhiều nước, cũng trong lúc đó, đang bận hồi hộp lo lắng cho đội banh này, đội banh khác, trong giải túc cầu quốc tế 1994, hay cho thời tiết của các ngày nghỉ hè sắp tới...Các ưu tư kể trên đều chính đáng, nhưng người ta có cảm tưởng loài người như bị xé nhỏ ra với từng nhóm người sống trong từng quả cầu nhỏ, lo cho từng cái “thế giới” riêng của mình (đó cũng chính là trở lại thời xa xưa, trước khi “tiến bộ"). Sự giảng dạy của Phật Giáo có khả năng hàn gắn khuynh hướng “xé nhỏ” này, để mỗi con người thực sự cảm thấy liên hệ đến đời sống chung của toàn nhân loại (và thực sự tiến bộ). Hạnh nguyện của bậc Bồ Tát :“ngày nào chúng sinh còn dau khổ, thì ta nhất quyết khộng nhập Niết Bàn”, có thể được thích nghi hóa cho đại chúng thời nay như sau :

“Ngày nào còn có người đói khổ, thì ta quyết không ăn sài quá lố, quyết hạn chế tiêu thụ, dể chia sẻ với anh em đồng loại đang lâm cảnh bần cùng thiếu thốn”.

Đảng phái nào sẽ dám ra ứng cử với một chính sách giảm bớt mức sống, hay kềm hãm sự gia tăng tiêu thụ của người dân ? Chính phủ nào dám có chính sách nói với dân :“từ nay anh ăn bớt đi, để chia sẻ với người đói khổ” ? Vì thế, đây chỉ có thể là chức năng của các tôn giáo. Và tiếng nói của Phật Giáo, với những phương pháp cụ thể để giúp con người sống thực giáo lý của mình, sẽ là một đóng góp quý giá.


x
x x

V) TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM :

1) Bối cảnh chung :

Việt Nam là một nước tư bản “đỏ”, tức loại tư bản “rừng rú” nhất, bất công nhất, bóc lột nhiều nhất. Giai cấp đặc quyền của chế dộ trở thành những cai thợ hối hả vơ vét, và sẵn sàng tự bán mình cho bất cứ chủ nhân giàu có nào. Họ sống trong một xã hội thay đổi quá nhanh, theo những quy luật mà họ không nắm vững, gây nên một tâm lý hoang mang. Và càng hoang mang thì họ càng có phản ứng vơ vét. Càng không nắm nổi những quy luật vận động của xã hội, thì họ càng bám lấy những quy luật sơ khai, tức “luật rừng rú”. Càng không biết làm thế nào để quản lý đất nước thì họ càng phải tìm kiếm những chủ nhân thay thế họ trong việc này, để tự bằng lòng với vai trò cai thợ, miễn là có thể tiếp tục vơ vét.

Người dân cũng phải tự thích nghi với một xã hội như vậy. Trong sự thay đổi nhanh chóng, họ có cảm tưởng bất ổn, nên mỗi khi có chút cơ hội kiếm tiền, thì liền vội vàng chụp dựt. Trong bối cảnh tranh đua chụp dựt ấy, người ta ít con thì giờ nghĩ đến quyền lợi chung. Vì thế, hiện tượng xã hội bị xé nhỏ, tính duy lợi và thiển cận, ở một nước tư bản đỏ như VN, lên dến cùng cực.

Hối hả chụp dựt, nhưng, trong bối cảnh “rừng rú”, bóc lột, vơ vét, người dân vẫn nghèo (32). Làm giàu chỉ là một giấc mơ. Bức màn mua qua bán lại rầm rộ ỏ thành thị, khi được vén lên sẽ cho thấy sự khốn khổ của đại đa số nhân dân. Người miền quê sẽ phải trả cái giá rất đắt của phát triển, mà không được hưởng thành quả. Và thị thành sẽ tràn ngập những người đi tìm thiên đường tư bản, nhưng chỉ gặp địa ngục hè phố. Công xưởng sẽ quy tụ những người bán rẻ sức lao động, được quản chế một cách khắt khe bởi những cai thợ tư bản đỏ...

Với tư bản đỏ, VN không giàu lên, mặc dù những chỉ số kinh tế có vẻ cho thấy một sự “hồ hỡi”. Vì sao ? Vì muốn thực sự giàu lên, VN phải gia tăng sản xuất nhiều hơn nữa so với sự gia tăng tiêu thụ. Tự mình không sản xuất, thì đồng tiền đưa vào VN, sẽ được dùng để mua sản phẩm do ai sản xuất ? Tức là tiền bạc đổ vào VN (trong đó có khoảng 1 tỷ MK 1 năm đến từ Cộng Đồng Hải Ngoại), sẽ lại chui vào túi người ngoại quốc, vì một phần quan trọng của số tiền ấy được dùng để tiêu thụ hàng nhập cảng, với một phần không nhỏ là nhập cảng lậu (không đem lại lợi tức thuế khóa cho ngân sách).

Với tư bản đỏ, VN cũng không xây dựng tương lai, vì bản chất thiển cận và duy lợi cùng cực của loại tư bản này. Thí dụ giáo duc không đem lại nhiều lợi nhuận, thì trường học biến thành khách sạn ! Thí dụ rừng cây không đem lại lợi nhuận bằng sân golf, thì phá rừng làm sân golf ! Thí dụ một hòn đảo chưa biết làm sao khai thác, thì, thay vì học hỏi, tìm phương cách tốt nhất trong dài hạn cho đất nước, lại sợ mất thời giờ (thời giờ là tiền bạc !), mà vội vàng cho ngoại quốc thuê bao dài hạn, để hưởng lợi nhuận tức thời, và muôn ngàn thí dụ khác.

Tựu trung, trong tình trạng tư bản đỏ, các vấn đề của xã hội đều không được giải quyết, chỉ vá víu tạm thời. Khủng hoảng sẽ không thể tránh được, và sau đó, sẽ phải đặt vấn đề xây dựng một cách tích cực hơn.

Đâu sẽ là vai trò của Phật Giáo ?


2) Tổ chức quần chúng :

Chúng tôi đã trình bày trong một bài viết khác (28) rằng tại VN hiện nay, ngoại trừ Đảng CS và các tổ chức ngoại vi, không có hình thức tổ chức quần chúng nào khác ngoài tôn giáo. Phật Giáo đương nhiên là có tiềm năng rất lớn trong lãnh vực này. Trong khủng hoảng, quần chúng Phật Giáo đã từng chứng tỏ khả năng đấu tranh của mình. Trong xây dựng, hệ thống chùa chiền đi sâu vào từng thôn xóm, sẽ là sự kết tinh của lương tâm và ý chí của người dân. Việc kêu gọi người dân chấp nhận một số hy sinh cần thiết cho những chính sách phục hưng kinh tế và cải tạo xã hội sẽ dễ thành công hơn nếu có các Tăng, Ni, ở gần người dân, chia sẻ đời sống của dân, tích cực giải thích, biện minh cho những hy sinh ấy, đồng thời xoa dịu những khổ đau mà các chính sách kia có thể đem lại cho một số người. Hệ thống chùa chiền ở VN cũng có khả năng đưa ngược trở lên bề mặt của xã hội những bất công mà người dân phải chịu, cũng như những nguyện vọng, nhận định và phê phán của họ, được phát biểu qua ánh sáng của Đạo Phật.

Chúng ta cũng không thể không nhìn thấy những giới hạn quan trọng trong lãnh vực “tổ chức quần chúng” của Phật Giáo VN. Đó là :

-Thiếu cơ cấu chỉ đạo thống nhất
-Chênh lệch trong sự hiện diện tại hai miền Nam Bắc (trên và dưới vĩ tuyến 17)
-Không có “óc chính trị”, nặng ấn tượng “không nên làm chính trị”.
-Liên hệ quốc tế chưa dồi dào.

Những giới hạn ấy có thể được đẩy lùi, khi có được một số điều kiện thuận lợi :


a) Sự thảo luận và trao đổi liên tục giữa những Nhà Tu am tường Phật Pháp sẽ dễ dàng đi đến đồng thuận hơn đối với bất cứ ai. Sự đồng thuận ấy có thể đưa đến một hình thức chỉ đạo hiệu quả và không phản lại bản chất tự do của Phật Giáo. Theo thiển ý, có lẽ hình thức sinh hoạt “đa số thắng thiểu số” không phù hợp với sinh hoạt của Tăng Đoàn. Thật vậy, Đạo Phật chủ trương phải thực sự chứng nghiệm, chứ không tin theo một cách mù quáng, vì thế không thể bắt “thiểu số phục tùng đa số”, tin theo sự sáng suốt của đa số, trong khi tự trong thâm tâm, các Vị thuộc thiểu số vẫn chưa “chứng” được cái lý lẽ mà đa số đưa ra. Để phù hợp hơn với tinh thần “tự tu, tự chứng” của Phật Giáo có lẽ các vấn đề quan trọng cần được quyết định với sự thỏa thuận của toàn thể các Tăng Ni hiện diện (trong một cơ chế nào đó). Nếu sự thỏa thuận ấy không đạt được, thì cần mở rộng dần dần cuộc đối thoại ra tới các Tăng Ni khác (thí dụ mở rộng tới một cấp đại diện thấp hơn), cho tới khi mọi người cùng đồng ý. Thật vậy, bất đồng ý kiến, trong trường hợp những vị Tăng Ni đức độ (đã được Tăng Đoàn tuyển chọn), chỉ có thể đến từ sự khác biệt hiểu biết : Vị này hiểu vấn đề thế này, Vị khác hiểu thế khác, biết dưới khía cạnh khác, nên giải pháp đề ra khác nhau. Chỉ cần thảo luận, đem những hiểu biết kia đặt chung lại với nhau, mỗi Vị cố gắng học hỏi, tìm hiểu quan điểm của các Vị khác (một hình thức “tự tu"), và điều chỉnh cái “biết” của mình, thì rốt cuộc, tất cả sẽ cùng “biết” như nhau (tự chứng), và khi đó sẽ bắt buộc phải cùng đi đến một quyết định như nhau. Nếu chưa thỏa thuận được, thì sự kiện nhiều Tăng Ni khác gia nhập cuộc thảo luận, sẽ đem lại thêm những hiểu biết mới, những quan điểm mới, ráp vào với những gì đã có, vả điều chỉnh tất cả, cho đến khi mọi người cùng đồng ý với nhau, từ một sự hiểu biết chung. Đương nhiên là phương cách này chỉ nên áp dụng cho những người đã diệt bớt tự ái, ích kỷ, tham lam, nóng nảy...chứ không thể phù hợp với những tên vulgum pecus như kẻ hèn này ! (vẫn phải cần đến phương cách đa số, thiểu số)
Sức mạnh của một hình thức lãnh đạo như vừa nói, rất lớn. Vấn đề là sắp đạt các cơ cấu liên hệ. Thí dụ, cần những cơ cấu chuyên viên, để đem lại cho các vị lãnh đạo Tăng Đoàn những quan điểm chuyên môn, những cơ cấu bao gồm cư sĩ, những cơ cấu đại diện cho các ngành hoạt động (cứu tế, giáo dục v.v...), các tông phái, các địa phương (nhiều cấp), để hướng đến thống nhất ý chí và hành động. Những ủy ban tư vấn mở rộng đến mọi thành phần dân chúng, kể cả tín đồ của các tôn giáo khác, cũng có thể được hình thành, vẫn với mục đích thu thập càng nhiều quan điểm, càng nhiều hiểu biết, càng tốt.


b) Sự tương đối thiếu vắng Phật Giáo ở phía bắc vĩ tuyến 17 có thể được bù đắp phần nào nếu có được một ý chí mạnh mẽ, và nếu được thực hiện cùng lúc với việc thành lập những cơ sở cứu tế xã hội, giáo dục cấp thấp (mẫu giáo, tiểu học, lớp dạy nghề cho người ít học, v.v...), giải trí, văn nghệ, thể thao (lớp võ thuật, khí công, như đã nói), hay những cơ sở sản xuất tạo công ăn việc làm cho dân chúng. Tức là nên đến với người dân để phục vụ cho họ, giải quyết những nhu cầu của họ, chứ không phải để phục vụ cho Phật Giáo, thỏa mãn ước vọng phát triển Phật Giáo.


c) Tâm lý cho chính trị là chuyện “không nên làm”, thật ra, chỉ là một vấn đề danh từ. Tùy theo quan điểm, mà người ta gán cho chữ “chính trị” một nội dung khác nhau, rồi nghĩ rằng nên hay không nên “làm chính trị”. Người Phật Tử vẫn biết “danh sắc” (nama rupa) (29) là hư hão, là một trong thập nhị nhân duyên, nguồn của đau khổ. Vì thế, nếu có dịp bàn luận đến nơi đến chốn, họ sẽ tránh bị lọt vào cạm bẫy của cái “danh” trừu tượng, hư hão, sẽ ít nghĩ là “nên hay không nên làm chính trị”, mà sẽ có khuynh hướng tự hỏi: “theo sự giảng dạy của Đức Thích Ca, trước một vấn đề xã hội nào đó, ta nên làm gì ?” Điều quan trọng là thấy và làm những việc cần làm, dưới sự soi sáng của Phật Pháp, chứ không phải là tranh luận về sự xấu-tốt của một việc, tùy theo nó là hay không là chính trị.


d) Vấn đề liên hệ quốc tế của Phật Giáo VN càng ngày càng có nhiều cơ duyên thuận lợi. Như đã nói ở phần trước, những quốc gia phát triển nhanh trong vùng Đông Á, dẫn đầu là Nhật Bản, đều là những nước mang nặng ảnh hưởng Phật Giáo. Ở đó, cớ những Tông Phái có nhiều phương tiền và có sự truyền thừa rộng rãi trên thế giới. Các Giáo Phái ấy rất có thể trở thành những bạn quý của Phật Giáo VN.
Mặt khác, các lân bang Miên, Lào, Thái, Miến, của VN, là những nước Phật Giáo. Các quốc gia này năm giữa “thế giới Trung Hoa” ở phía Bắc, “thế giới Ấn Độ” ở phía Tây, và các nước Hồi Giáo ở phía Nam. Mặc dù hiện thời còn một số trở ngại, VN và các quốc gia vừa kể có nhiều điều kiện đi đến sự kết hợp thành một khối quốc gia, để giúp nhau tự bảo vệ trước những đe dọa chung, đê chung sức phát triển kinh tế, và duy trì nền tảng tinh thần chung là Phật Giáo. Khối quốc gia này có khả năng đóng góp cho sự ổn định nội tại của vùng Đông Nam Á.
Bàn đến triển vọng liên hệ quốc tế của Phật Giáo VN, chúng ta không thể quên khuynh hướng “toàn cầu hóa” Phật Giáo đã được bắt đầu với Thiền Tông Nhật Bản và Mật Tông Tây Tạng. Tuy mới ở trong tình trạng phôi thai, khuynh hường này đã đạt được những thành quả khả quan, đặc biệt là tại các nước Tây Phương, như đã nói ở đoạn đầu. Phật Giáo VN có khả năng tham gia vào sự “toàn cầu hóa” ấy, với những Phật tử và Tăng Ni VN hiện diện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Vấn đề là ý chí, và tổ chức. Tham dự được vào khuynh hướng “toàn cầu hóa” của Đạo Phật, Phật Giáo VN sẽ giải quyết được phần nào sự ngăn cách cố hữu của mình trong những liên hệ quốc tế.


3) Đóng góp trong việc phát triển kinh tế :


Như đã được trình bày, Phật Giáo có khả năng hỗ trợ cho những chính sách kinh tế phù hợp với sự giảng dạy của Đức Phật. Trong Đạo Phật cũng có những yếu tố thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, đã được bàn đến ở phần trước. Chúng tôi không lập lại tất cả các yếu tố này, chỉ xin chọn làm tiêu biểu tiềm năng đóng góp của Đạo Phật trong một vấn đề quan trọng của kinh tế VN trong thời gian tới, đó là :

Nhu cầu kềm hãm tiêu thụ hàng ngoại hóa, để bảo vệ sự sản xuất nội địa trong điều kiện phát triển còn non kém. Thật ra, cũng cần kềm hãm tiêu thụ nói chung, để gia tăng tiết kiệm. Phật Giáo dạy tiết giảm dục vọng, bớt ham muốn, bớt bị quyến rũ bởi sự đua đòi tiêu thụ, nhất là thèm thuồng hàng ngoại hóa, để tìm về những nguồn vui giản dị, nhất là với sự hoàn hảo của công việc mình hiện làm... Sự giảng dạy này có thể có lợi cho việc phát triển kinh tế. Thật ra, nó rất khó được người dân nghe theo, và, nếu muốn thực sự kềm hãm tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ hàng ngoại hóa, vẫn cần có những chính sách thuế khóa, lãi xuất, tiền tệ v.v...Tuy nhiên, sự giảng dạy trên của Phật Giáo (cùng với một số quan niệm khác như tinh thần trách nhiệm chung), sẽ có tác dụng hỗ trợ cho những chính sách kia, cho chúng một nội dung Đạo Lý, giúp người dân đón nhận chúng một cách dễ dàng hơn. Mặt khác, cần biết là các chính sách tiền tệ, thuế khóa, v.v...để hạn chế tiêu thụ hàng ngoại hóa thường đưa đến những sự trả đũa của các quốc gia có nhiều trao đổi mậu dịch với VN. Vì thế, người dân càng tự giác, thì càng đỡ phải đề ra những chính sách có thể bị vô hiệu hóa bởi sự “phản công” của các nước khác.


4) Xoa dịu bất công xã hội :


Đây là một vai trò trọng yếu của Phật Giáo. Vai trò ấy có thể đưa Phật Giáo VN đến việc tích cực vận động quần chúng đứng lên đấu tranh chống bất công, áp bức, hay ngược lại, đến một thái độ hòa giải, làm dịu bớt những căng thẳng trong xã hội. Thật vậy, một chính phủ dù cho có nhiều thiện chí và khả năng cách mấy cũng vẫn có lúc phải hy sinh một phần mức sống của người dân trong một giai đoạn nào đó. Sự hy sinh ấy có thể rất khó chịu đựng được bởi những thành phần dân chúng đã nghèo khổ sẵn. Nó có thể đào sâu một số bất công. Các Tăng Ni sống gần dân chúng là nơi nương tựa của những người thiếu may mắn ấy. Cần tổ chức một hệ thống “công tác xã hội” hiệu quả, với những nguồn tài trợ chắc chắn, những cán bộ có khả năng, trong những cơ cấu hợp tác chặt chẽ với nhau, và luôn theo sát nhu cầu của người dân. Trong thời gian kinh tế nước nhà còn chưa đủ mạnh, chính phủ chưa đảm đương nổi, thì phần lớn các “công tác xã hội” mà chính phủ chưa đảm đương nổi sẽ tùy thuộc nơi tư nhân, đứng đầu là tôn giáo, và đặc biệt là Phật Giáo. Thực hiện được một cách tốt đẹp công việc ấy, Phật Giáo VN sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng tổ chức và quản trị của mình.

Thật ra chức năng chính của Phật Giáo trong lãnh vực này là biến “công tác xã hội” thành một công việc chung của mọi người dân Việt, bắt đầu từ người Phật Tử. Thật vậy, trước sự “xé nhỏ” của xã hội, đặc biệt là trong giai đoạn “tư bản đỏ”, một phản ứng đoàn kết trong tình tương thân tương trợ, giữa mọi người Việt, từ Nam chí Bắc, có thể trở thành một vấn đề sống còn. Nếu cứ tiếp tục mạnh ai nấy xoay xở, mạnh ai nấy chạy theo lợi lộc riêng tư và những nhu cầu tiêu thụ ngày một gia tăng, rồi sống chết mặc bay, thì xã hội VN sẽ rất dễ tuột dần xuống một vực sâu khó cưỡng lại được. Bất công sẽ chất chồng lên bất công, và, nếu trước những bất công ấy chỉ có một bức tường ích kỷ, thì bạo lực sẽ nảy sinh. Lúc ấy, chỉ cần một cơn lốc khủng hoảng là xã hội tan rã. Chưa kể đến sự lợi dụng của những người cơ hội chủ nghĩa, những người muốn tái lập trật tự trong độc tài sắt máu.

Để thực hiện chức năng vừa nói, Phật Giáo có thể dựa vào khả năng giáo hóa quần chúng, với hệ thống chùa chiền, trường học, và nhất là với gương sáng của các Tăng Ni cũng như mọi người Con Phật.

Tâm Bồ Tát cần được quảng bá bằng hành động hơn là bằng lời nói.


5) Bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc :

Một xã hội cần hấp thụ những điều mới mẻ để thăng tiến. Tuy nhiên sự tiếp thu cái mới rất cần một nền tảng vững vàng, là truyền thống văn hóa. Thiếu nền tảng ấy, những viên gạch góp nhặt được từ bốn phương trời để xây dựng ngôi nhà VN chỉ là đống gạch vụn, cho trẻ nít đùa giỡn liệng nhau bể đầu mà thôi ! Từ thế kỷ trước, phần lớn trí thức VN đã nhìn sự ngự trị của người Pháp trên đất nước, mà hoài nghi, rồi loại bỏ những giá trị văn hóa truyền thống của mình. Rồi, hàng hàng lớp lớp, họ “theo mới, hoàn toàn theo mới”. Nhưng, khi “đoạn tuyệt” với cái “cũ”, họ vẫn chưa biết theo cái “mới” nào ? Rốt cuộc là mỗi nhóm người, tùy cơ duyên mà theo cái mới này hay cái mới khác, học được ở người Tây Phương. Khi tìm cách áp dụng “cái mới” vào xã hội VN, những người ấy chỉ còn biết cư xử như “người” của chủ thuyết, của tư tưởng mà họ đã học được, chứ không còn biết cư xử như người Việt Nam nữa. Điều này đưa đến phân hóa trầm trọng, từ trong tư tưởng, rồi đến thù nghịch nhau, và đến chiến tranh huynh đệ tương tàn. Sự hàn gắn khó mà quan niệm nổi, nếu không có một nền tảng chung để trên đó, có thể sắp đặt những viên gạch rời rạc kia thành những bức tường, thành ngôi nhà VN. Nền tảng ấy là truyền thống văn hóa. Các quốc gia phát triển nhanh trong vùng Đông Á đều đã duy trì được truyền thống văn hóa của họ, trong khi tích cực tiếp thu cái mới. Kết quả là họ đã thích nghi được những cái mới ấy với các điều kiện lịch sử, địa lý, nhân văn của họ, tức là với con người và đất nước họ, và đồng thời thích nghi hóa xã hội trong đó họ đang sống với những đòi hỏi của thời đại. Thích nghi, thì tồn tại và phát triển, không thích nghi thì suy thoái và tiêu vong. Đó là quy luật của cuộc sống. Vì thế, việc bảo tồn truyền thống văn hóa là một trách nhiệm quan trọng mà dân ta, nước ta, trông cậy nơi Phật Giáo.

Thật vậy, truyền thống văn hóa nước ta bao gồm những yếu tố nguyên thủy, đến từ thời các vị Vua Thánh, như Thần Nông, rồi mới phân thành hai nhánh Bắc, Nam, với người Việt là đại diện của nhánh Nam Phương. Sau đó, lại hòa trở lại với phương Bắc qua các tư tưởng Nho và Lão, cũng là những tư tưởng kế thừa các yếu tố nguyên thủy kia. Rồi mới tiếp thu Phật Giáo, làm thành Tam Giáo, quấn quyện lấy nhau, hòa hợp lẫn nhau, trở nên tư tưởng của người Việt, phát huy vào đời sống thành văn hóa Việt Nam. Ngày nay, Nho và Lão tuy vẫn tiềm tàng trong tư tưởng và văn hóa của người Việt, nhưng đâu là những định chế có đủ tính cách đại diện cho hai giòng tư tưởng này ? Vậy, trong Tam Giáo chỉ còn Phật Giáo là có những cơ chế đại diện cụ thể. Điều này, cùng với sự gắn bó chặt chẽ và ảnh hưởng qua lại liên tục của ba giòng tư tưởng Nho, Phật, Lão, với nhau từ nhiều thế kỷ, khiến cho người ta có thể nhìn nhận nơi Phật Giáo vai trò bảo tồn toàn bộ truyền thống văn hóa dân tộc. Bản chất cởi mở của Phật Giáo khiến cho những nhà Nho học, Đạo Học, không ngần ngại hướng đến Phật Giáo như một chỗ dựa yên ổn. Mặt khác, tính chất hiện đại, phù hợp với khoa học, của Phật Giáo, cũng khiến cho những tư tưởng mới mẻ, tân tiến, không sợ bị gạt bỏ một cách giáo điều, mà ngược lại, có thể coi Phật Giáo như một đồng minh quý báu. Đó chẳng qua chỉ là sự thể hiện của tinh thần “bất nhị”, “vô phân biệt”, giữa bảo vệ truyền thống và tiếp thu cái mới, mà Phật Giáo đã hàm chứa sẵn tự trong bản chất của mình.


o

                                      VI) KẾT :

Phật Giáo có nhiều khả năng đóng góp cho thời đại mà chúng ta đang sống, và cho người dân nươc Việt. Tuy nhiên, những khả năng lý thuyết ấy chưa bảo đảm được sự thành công khi phải thực sự đụng chạm với thực tế. Chúng ta vẫn phải tự hỏi : những khả năng kia sẽ được cụ thể hóa bằng cách nào ? sẽ đến với thực tế bằng những nẻo đường nào ?

Trên bình diện cá nhân, chúng ta đã nhấn mạnh đến vấn đề phương pháp."Thuyết Pháp” không phải chỉ là giảng dạy một Đạo Lý, mà chính là vạch ra những phương pháp cụ thể, thích nghi với từng trường hợp, cho người học có thể chứng nghiệm được Đạo Phật, sống thực Đạo Phật bằng cả tâm trí lẫn sác thân mình. Mặt khác, muốn “nói Pháp” cần có người “nghe Pháp”. Vì thế, cũng cần những phương pháp để đại chúng đến với Đạo Phật, để Đạo Phật đến với đại chúng.

Hướng tới một Phật Giáo Thời Đại, là :

-tìm những phương pháp để đưa Phật Giáo đến với con người thời đại,
-và chọn lọc những phương pháp để giải quyết một cách hiệu
quả những vấn đề của con người thời đại.

Trên bình diện xã hội, chúng ta đã nhấn mạnh đến vấn đề cơ chế. Đó là điều kiện để có thể ảnh hưởng một cách hữu hiệu vào xã hội. Cần có đảng phái ? Cần có những hệ thống tổ chức từ thiện, giáo dục, văn hóa, thể thao ? Cần có những cơ cấu chuyên viên ? Tăng Đoàn cần được tổ chức ra sao ? Vai trò chỉ đạo của Tăng Đoàn trên các cơ cấu khác nên như thế nào ? Chúng ta chỉ đề ra vài ý kiến tổng quát. Sẽ còn phải khai triển thêm, trong từng vấn đề, với từng hoàn cảnh.

Cả trên bình diện xã hội lẫn trên bình diện cá nhân, có thể một số phương pháp sẽ thất bại, một số cơ chế sẽ không thích hợp. Điều đó không thể tránh được. Vấn đề là làm sao cho Phật Giáo không thất bại. Có lẽ tự trong Phật Giáo đã có sẵn yếu tố làm cho Phật Giáo không bao giờ thất bại. Đó là ý thức “Vô Ngã”, “Vô Tự Tánh” áp dụng cho chính Phật Giáo. Thật vậy, muốn cho Phật Giáo không bao giờ thất bại, phải chăng là nên hành động mà không cần nghĩ đến “Phật Giáo” như một thực thể có tự tánh, có “Ngã” ? Khi đó, không còn vấn đề “Phật Giáo” thành công hay thất bại, mà chỉ có vấn đề thành quả của những việc làm giúp ích cho con người thời đại. Việc này không thành, thì việc kia thành. Điều mà ta cần ưu tiên chú tâm vào, là những vấn đề của con người thời đại chứ không phải những vấn đề của Phật Giáo. Đó chính là con đường Trung Đạo, tập trung vào cái “Dụng”, mà không cần quá bận tâm nơi “Thể”, “Tướng”.

Tóm lại, chỉ thực sự có được một “Phật Giáo Thời Đại”, khi Phật Giáo biết phục vụ cho thời đại, cho con người thời đại. Không thể có “Phật Giáo thời đại” nếu bắt thời đại, bắt con người thời đại, phục vụ cho Phật Giáo. Như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma (3):

“Nếu Tôn Giáo đặt thành vấn đề thì nên vứt bỏ Tôn Giáo đi !”


NGUYỄN HOÀI VÂN
22 tháng tám 1994


Chú thích :

(1)..Phật Giáo ảnh hưởng trên một số trường phái Triết Học Cổ Hy Lạp, và trên Thần Học Ky Tô Giáo. Các dòng tư tưởng này ảnh hưởng trên tư tưởng và văn hóa Tây Phương, rồi trên toàn thế giới.

(2)..Dennis Gira, Viện Nghiên Cứu Công Giáo Paris (L'Express 16/9/1993)

(3)..L'Express 16/9/1993

(4)..Giám Đốc Trung Tâm Giảng Huấn và Nghiên Cứu về khoa Phân Tích Xã Hội Kinh Tế thuộc Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, và Giám Đốc Nghiên Cứu của Ecole des Hautes Etudes et Sciences Sociales, tác giả nhiều khảo cứu về Kinh Tế.

(5)..Nhà Ngoại Giao, cựu Đại Sứ Mễ Tây Cơ tại Nhật Bản và Ấn Độ, thi sĩ, Giải Alexis de Tocqueville, Giải Nobel Văn Chương.

(6)..Giáo sư Lịch Sử Lão Giáo và Phật Giáo tại Đài Loan. Đến Thượng Hải tư ø1949. Ông cũng nói :“Tôi tưởng rằng tôi biết Chúa. Người Phật Giáo đã dạy tôi đào sâu thêm Đức Tin của tôi (...) Chúng ta (Ky Tô Giáo) bảo các giáo hữu cầu nguyện, nhưng không dạy họ cầu nguyện như thế nào ? Tây Phương đã tổ chức những gì phải tin một cách quá đáng”.

(7)..J.K.Kadowaki s.j.:“Le Zen et la Bible” - Albin Michel - Paris - 1992.

(8)."Giao Điểm giữa Phật Triết và Khoa Học Tự Nhiên” - Hội Thảo Bàn Tròn tại Viện Niels Bohr-Nguyễn Kết dịch và chú-Thế Kỷ 21-Westminster-Hoa Kỳ - số 62 - tháng 6/1994.

(9)."Zen et Christianisme"- Evelyn de Smedt - Albin Michel - Paris - 1990.

(10)"Fonctionnaires de Dieu"- Eugen Drewermann - Albin Michel - 1993.

(11).Sách đã dẫn - tr.312.

(12).Tập San “Cánh Én” - Đức Quốc - số 36 - tháng 7/1994.

(13).Cũng xem “Nhân Trị và Pháp Trị"- Nguyễn Hoài Vân - Tóm lược bài nói chuyện tại Maison des Mines, Paris, 26/5/91 - Giao Điểm (Hoa Kỳ) số 5 Diễn Đàn Thanh Niên (Hoa Kỳ), Tia Sáng (Đức), số 18, Điểm Tin Báo Chí (Tiệp) số 34, Việt Luận (Úc) và vài báo khác.

(14).Sức khỏe của người dân chỉ đáng giá 5 Mỹ Kim một năm tại các nước nghèo, nhưng lên tới 1900 Mỹ Kim tại Hoa Kỳ (Tribune Médicale, 5/1990). Theo Ngân Hàng Thế Giới, chi phí hàng năm cho sức khỏe của dân chúng ở các nước có dưới 635 USD lợi tức đầu người mỗi năm, là 6 USD, trong khi tối thiều cần 12 USD (Quotidien du Médecin 26/5/94)

(15).Đề tài của cuộc Hội Thảo được tổ chức tại UNESCO do Báo Le Monde chủ xướng, khai mạc bởi Thủ Tướng Michel Rocard, với sự tham dự của bộ trưởng Kỹ Nghệ Fauroux, và nhiều chủ nhân Đại Công Ty Pháp, tháng 10 năm 1988 (Le Monde 13/10/1988).

(16).Trong cuộc Hội Thảo nêu trên (chú thích 15) và trong “Sortir de la crise” - S.C.Kolm - Ed Pluriel - Paris.

(17)"Con người là một cây sậy, nhưng một cây sậy biết suy tư” - Pascal.

(18) Bundesbank (Ngân hàng Liên Bang Đức), vì phải ngăn chặn áp lực lạm phát do những phí tổn của việc thống nhất nước Đức, đã áp dụng lãi suất cao,làm trì trệ kinh tế của Âu Châu, và phần nào của cả thế giới.

(19).Le Monde Diplomatique tháng 10/1992, trang 15.

(20).Rất nên đọc bài của Nhật Chiêu :“Tim hiêu thơ Hài Cú Nhật Bản” - Trăm Con - Canada - số 12 - 1993.

(21).Le Figaro 31/10/1989.

(22)"Questions a un Maitre Zen” - Taisen Deshimaru - Albin Michel - 1884.

(23).Lục Diệu Pháp Môn gồm : sổ tức, tùy tức, chỉ, quán , hoàn, tịnh. Khí Công tập trung tinh thần nơi một điểm trên thân thể (gọi là ý thủ, có thể ý thủ quan nguyên, mệnh môn, dũng tuyền, ấn đường, bách hội, v.v...), giống với giai đoạn “chỉ”, và quán tưởng khí huyết lưu hành theo một số kinh mạch (như “tiểu chu thiên"), hay quán tưởng hơi thở của mình thông với “khí” của Trời Đất, tương ứng với giai đoạn
“quán” trong Lục Diệu Pháp Môn, nhưng hạn hẹp hơn.

(24) Emile Durkheim :“Formes élémentaires de la vie religieuse” - Ed PUF - Paris - 1979.

(25) Max Weber :“L'Ethique Protestante et l'esprit du capitalisme”, theo
S.C.Kolm (sách đã dẫn).

(26) Xem “Xây dựng một nước VN phát triển sau CS” - Nguyễn Hoài Vân - Tóm lược bài nói chuyện tại Đại Hội Y Sĩ VN Thế Giới, 1993, Orlando, Hoa Kỳ-Tập San Y Sĩ,Canada,Tháng 1/1994-Cánh Én, Đức, số 32 - Thời Luận, Los Angeles, Xuân Giáp Tuất.

(27) Trong cuộc Hội Thảo đã dẫn ở chú thích 15.

(28)"Tôn Giáo và Chính trị”, Nguyễn Hoài Vân, Thời Luận(Los Angeles), Ngày Nay (Houston) 15/10/1992, Điểm Tin Báo Chí (Tiệp) sô 51, Diễn Đàn Thanh Niên (Hoa Kỳ), Cánh Én (Đức) số 18, Việt Trẻ (Tiệp) số 4, Việt Luận (Úc), và :“Đa Đảng và Dân Chủ Hóa” - Nguyễn Hoài Vân - tuyển tập “Những vấn đề VN” - Nhà Xuất Bản Trăm Hoa - Hoa Kỳ.

(29).Cũng để ý chữ “nama” trong Sanskrit là nguồn gốc của chữ “name” trong Anh Ngữ.

(30).Revue Geo - số 49 - tháng 3/1983.

(31).Có người đã ghi nhận chữ “mouni” trong Sanskrit, nguồn gốc của chữ "moine” trong tiếng Pháp, có nghĩa là người Tu Hành, rất gần với chữ “maouna” có nghĩa là im lặng.

(32)"Nghèo, là bị cấm cản không với tới được phần lớn sản phẩm và dịch vụ mà xã hội đem lại. Đây không phải là một vấn đề lợi tức : sự cầm cản ấy còn gắn liền một cách cố định với những bất công trong quyền thụ hưởng những lợi ích công cộng, trong sự phân phối đất sống ở các đô thị, và trong quyền tự tổ chức để chống bất công” - Asia : a Billion Consumers - The Economist - 30/10/1993.