Năm 1928, Wolgang Pauli, 28 tuổi, rơi vào trầm cảm. Mẹ ông vừa tự sát, và vợ ông mới bỏ ông để đi theo một nhà Hóa Học, điều không thể chấp nhận được bởi một thiên tài Vật Lý ! (1)
Thật vậy, vào lúc ấy, Pauli được coi như truyền nhân của Einstein, là « trí tuệ của vật lý học ». Năm 18 tuổi, ông đã gây nhiều chú ý với hai nghiên cứu về Thuyết Tương Đối Tổng Quát, vừa được Einstein công bố trước đó ba năm. Ba năm sau, ở tuổi 21, ông tốt nghiệp tiến sĩ, và viết thay cho thày ông là Arnold Sommerfeld, một tài liệu dày gần 250 trang về thuyết tương đối, để đóng góp cho « Encyklopädie der Mathematischen Wissenschaften ». Einstein công khai lên tiếng hoan nghênh công trình này. Rồi, vào năm 25 tuổi, Pauli công bố « nguyên lý loại trừ », một phát minh sẽ đem lại cho ông giải thưởng Nobel năm 1945.

Tạm thời, ông lâm vào tình trạng suy sụp thần kinh nặng, chìm sâu trong rượu chè, ma túy, chơi bời, trác táng … Thân phụ Pauli gửi ông đến điều trị với nhà phân tâm học lừng danh Carl Gustav Jung. Trong một bức thư gửi Jung, Pauli viết :
« Nếu bị vợ bỏ vì một matador đấu bò, thì tôi còn có thđánh nhau với hắn, nhưng cô ấy lại đi theo một nhà hóa học. Biết làm sao ?»

Cùng lúc ấy, Vật Lý học đang gặp khó khăn trầm trọng với hiện tượng « phóng xạ beta ». Người ta biết rằng trong hiện tượng này, nhân của một nguyên tử phóng ra một điện tử. Bằng cách nào ? Rutherford đề nghị là trong nhân của nguyên tử có những hạt proton gắn liền với một điện tử, gọi là « proton trung hòa », và, khi trở thành một proton « bình thường », nó liền thải ra một điện tử. Cần nói là vào lúc đó, hạt Neutron chưa được khám phá ra. 
Nếu nghĩ theo Rutherford, thì năng lượng của hạt điện tử được phóng ra phải luôn cố định. Khổ nỗi, trong thực tế, những quan sát lại cho thấy năng lượng ấy thay đổi theo một biểu đồ hình núi. Trước bế tắc này, Bohr sẵn sàng chấp nhận là định luật bảo toàn năng lượng phải được điều chỉnh, tức chấp nhận phá bỏ một nền tảng của vật lý !

Giữa lúc khủng hoảng tâm lý sâu đậm, Pauli, có lẽ trong cơn say, viết cho các đồng nghiệp họp nhau ở Tubingen năm 1930, một bức thư có nội dung hài hước như sau :

« Thưa quý ông bà phóng xạ,


 Tôi yêu câu quý vị vui lòng lắng nghe người viết thư này. Nó cho biết là để giải quyết « thống kê » sai lạc của các nhân N và Li-6 và sự liên tục của quang phổ beta, tôi đã tìm ra phương thuốc vô vọng để cứu vãn định luật bảo toàn năng lượng, cùng với các thống kê này … »

Một cách đơn giản, Pauli đề nghị là trong phóng xạ beta có sự tham gia của một hạt chưa từng được ai biết đến, mà ông gọi là « neutron ». Như thế, với thêm một hạt được phóng ra cùng với điện tử, thì năng lượng của phóng xạ beta sẽ được phân chia một cách không cđịnh giữa hai hạt này theo phương trình bảo toàn năng lượng (2). Điều này cho phép năng lượng của hạt điện tử thay đổi theo một biểu đồ hình núi như đã nói.  


Ít lâu sau, năm 1932, khi Chadwick, một học trò của Rutherford, tìm ra hạt Neutron, thì Fermi trong một câu chuyện đùa giỡn, gọi hạt mà Pauli đã nghĩ ra là Neutrino, hiểu theo tiếng Ý là « neutron nhỏ » hay « con của neutron ». 


Pauli kết bức thư gửi các nhà vật lý họp ở Tubingen năm 1930 bằng những câu sau :

« Tôi công nhận là phương thuốc của tôi có vẻ huyền hoặc (…) nhưng thắng lợi chỉ dành cho những ai dám chấp nhận rủi ro. Vả lại, tầm quan trọng của vấn đề (…) có thể được soi sáng bởi một nhận xét của vị tiền nhiệm của tôi, ông Debye, (…) rằng : Ôi ! cũng như các sắc thuế mới, tốt hơn hết là đừng nghĩ đến ! (…)


Vậy, hỡi quần chúng phóng xạ, hãy xem xét và phê phán.


Phần tôi, rất tiếc sẽ không thể có mặt tại Tubingen, vì sự hiện diện của tôi vô cùng cần thiết  trong một dạ hội khiêu vũ, đêm 6 đến 7 tháng 12 ... »

Rốt cuộc, năm 1956, Reines và Cowan, với lò nguyên tử đầu tiên của Hoa Kỳ, chứng minh được, bằng thực nghiệm, sự hiện hữu của hạt neutrino (3).

Pauli cho biết không thể ngờ được rằng một phát minh quan trọng đã nảy sinh từ giai đoạn đen tối nhất của đời ông …

Nguyễn Hoài Vân
14/5/2016

(1) Paul Goldfinger

(2) Chuyển động của nhân được coi như mang năng lượng không đáng kể

(3)Thật ra, trong các tranh luận đầu tiên, hạt mà Pauli đề nghị là một anti neutrino. Phóng xạ beta lúc ấy, với điện tử, được gọi là beta trừ, sẽ được bổ túc với phóng xạ beta cộng, cho ra một positron và một neutrino.

Cũng xem :

Thư của Pauli dịch sang tiếng Pháp :

Zurich, le 4 décembre 1930
Chers dames et messieurs radioactifs,
Je vous prie d'écouter avec beaucoup de bienveillance le messager de cette lettre. Il vous dira que pour pallier la « mauvaise » statistique des noyaux N et Li-6 et le spectre bêta continu, j'ai découvert un remède inespéré pour sauver les lois de conservation de l'énergie et les statistiques.

Il s'agit de la possibilité d'existence dans les noyaux de particules neutres de spin, obéissant au principe d'exclusion, mais différentes des photons par ce qu'elles ne se meuvent pas à la vitesse de la lumière, et que j'appelle neutrons*. La masse des neutrons devrait être du même ordre de grandeur que celle des électrons et ne doit en aucun cas excéder 0,01 de la masse du proton. Le spectre bêta serait alors compréhensible si l'on suppose que pendant la désintégration bêta, avec chaque électron est émis un neutron, de manière que la somme des énergies du neutron et de l'électron est constante...
J'admets que mon remède puisse paraître invraisemblable, car on aurait dû voir ces neutrons bien plus tôt si réellement ils existaient. Mais seul celui qui ose gagne, et la gravité de la situation, due à la nature continue du spectre, est éclairée par une remarque de mon honoré prédécesseur, Monsieur Debye, qui me disait récemment à Bruxelles : « Oh ! Il vaut mieux ne pas y penser du tout, comme pour les nouveaux impôts ». Dorénavant on doit discuter sérieusement toute voie d'issue.
Ainsi, cher peuple radioactif, examinez et jugez.
Malheureusement je ne pourrai être moi-même à Tübingen, ma présence étant indispensable ici pour un bal qui aura lieu pendant la nuit du 6 au 7 décembre.
Votre serviteur le plus dévoué,
W. Pauli.