Năm 1925, Schrödinger suy nghĩ về luận điểm của Louis de Broglie, mở rộng đặc tính "vùa là hạt, vừa là sóng" của ánh sáng, đã có từ Einstein và Planck, đến các hạt của vật lý lượng tử. Ông gặp nhiều khó khăn, trở nên cực kỳ mệt mỏi đến độ chán chường. Thế là ông "nhảy dù" bỏ đi chơi với một cô tình nhân, trên một vùng núi (đương nhiên là ông đã có vợ) ... 

Phương trình Schrödinger được phát hiện giữa một lúc "tràn trề lạc thú chậm muộn" như ông đã viết trong hồi ký.

Ngoài việc các nhà sử học vẫn cố công tìm xem cô tình nhân kia là ai, người ta có thể nhận xét là gần như toàn thể các khám phá khoa học quan trọng đều không đến từ những trạng thái tâm linh huyền diệu, thiền định, tĩnh tâm, quán chiếu, ngồi thở phì phò v.v... mà từ những chuyện rất trần tục ... ! (*)

NHV
30/01/2015

(*) "Trần" nhiều hơn "tục" hay "tục" nhiều hơn "trần" tùy trường hợp và ... quan điểm


Cũng xem :