Máy tính hoạt động tương tự như hệ thần kinh não bộ. Những phản ứng điện tử (và hóa học trong trường hợp hệ thần kinh), có thể được hình dung như những âm thanh. Các âm thanh này chỉ mang một ý nghĩa nếu chúng được lồng trong một ngôn ngữ. Nếu không có ngôn ngữ, âm thanh chỉ là tiếng động, và rơi vào vô nghĩa.

Điện toán làm được rất nhiều chuyện. Nó vượt xa não bộ trong vô số lĩnh vực. Những máy tính "experts" trong ngành Y có thể "học" được, chỉ trong vài phút, toàn bộ kiến thức Y khoa hiện hữu, trong khi một bác sĩ phải bỏ ra ít nhất 30 năm cho việc ấy ! Gần đây, phương pháp "deep learning" đã cho phép máy tính đánh bại con người trong cờ "Go" (Vi kỳ), một trò chơi đặc biệt phức tạp trong những lựa chọn. Thật ra, "deep learning" đã "nhân cách hóa" sự học tập của máy tính, chuyển từ thu thập một cách máy móc toàn bộ dữ kiện (quá phức tạp), sang tiếp thu có định hướng các dữ kiện lợi ích nhất (đại khái, máy tính "chỉ" học thật nhiều ván cờ thắng cuộc, để chọn trong đó những cách đặt quân ưu thắng nhất) (*). 


Mặc dù vậy, như đã nói ở trên, hoạt động của máy tính không khác gì những âm thanh rời rạc và vô nghĩa, nếu không được tổng hợp, sắp đặt và định hướng bởi một cấu trúc phi vật chất, y hệt như ngôn ngữ đem lại ý nghĩa cho âm thanh.


Thật vậy, máy tính sẽ làm được gì, nếu không có ai, vào một lúc nào đó, lập trình cho nó, tức bảo nó phải làm gì ? Một máy tính trong tay một kỹ sư, một nhạc sĩ, hay họa sĩ v.v... sẽ thực hiện những công việc hoàn toàn khác biệt ...


Tất cả những nhận xét này đều đến từ sự kiện máy điện toán, khác với con người, không thể có một ý thức bản ngã, và đồng thời một quá khứ cá nhân, gia đình, xã hội, cùng với những ước vọng, dự phóng, cho tương lai. Ý thức bản ngã không thể xuất hiện từ cấu trúc điện tử của máy tính, để thôi thúc nó trở thành "cái nó không là", qua những dự phóng cho tương lai. Máy tính, bất quá, chỉ có thể "biết" nó "là" gì, và làm mọi thứ để "là" cái ấy, một cách hoàn toàn thuần lý. Con người, ngược lại, luôn chạy theo những thứ không cần thiết cho sự hiện hữu của mình, nào danh vọng, địa vị, giàu sang ... một cách phi lý, để trở thành cái mình "không là" (văn minh, văn hóa, đến từ hiện tượng này ...) 


Thử hỏi đâu là cái "nó không là" sẽ được máy tính chọn trở thành ?


Đó là những lý do khiến tôi không nghĩ là điện toán, một ngày nào đó sẽ có được nhân tính.


NGUYỄN Hoài Vân

03/6/2016