Cái nào có trước ? Thêm vài nhận xét về "Danh", "thường danh" (Lão Tử), trực giác, khái niệm, sự vật tự thân, và những áp dụng trong Thiền Quán ... 

§§§§§§§§§§§§

Có nhiều trường hợp :
 
Một em bé nhìn thấy con tê giác qua hình ảnh, có khái niệm về nó (ý), biết tên gọi của nó (ngôn), nhưng con tê giác thực sự (vật) vẫn không nằm trong thế giới nhận thức của em, cho đến khi bố mẹ dẫn em đi thăm một vườn thú. Trình tự là ý, ngôn, rồi vật mới xuất hiện.
 
Ngược lại, một người thám hiểm chưa từng biết gì về con tê giác, ngày kia nhìn thấy nó (vật), lập tức có khái niệm (ý), rồi đặt tên cho nó (ngôn), theo vài yếu tố tiêu biểu cho con vật. Trình tự trở thành : vật, ý rồi ngôn.
Ý và ngôn có tương ứng với vật không ?
 
Từ lâu người ta tin là tên gọi và khái niệm tương ứng với sự vật cụ thể. Điều này được biết là sai. Mặt khác, từ Kant, người ta nghĩ là chúng ta chỉ có thể có khái niệm về sự vật nhưng không bao giờ biết được sự vật tự thân.
 
Nói thế cũng được, nhưng chúng ta không thể ngừng lại ở đó. "Tự thân" hay không, chúng ta cần có càng nhiều thông tin càng tốt về sự vật. Tức là phải dùng đến "tập hợp nhận thức và khái niệm", không phải một cách cố định, nhưng trong một tiến trình biến hóa được dẫn dắt bởi "chủ ý", theo một trình tự "biện chứng", như được vạch ra bởi Husserl và Trần Đức Thảo (xem :http://nguyenhoaivan.com/default.asp?do=news_detail&id=712&kind=10 - chép dán dòng nối). Thí dụ khi bạn quan tâm đến một cái tủ, bạn có một số nhận thức về nó khi đến gần nó, nhưng "tập hợp nhận thức" ấy sẽ được làm giàu thêm, khi bạn đi quanh nó, nhìn trên nhìn dưới, sờ vào nó, gõ trên nó, mở cửa, mở ngăn kéo, nhìn bên trong v.v...
 
Điều chắc chắn là khái niệm và tên gọi không phải bao giờ cũng trùng hợp với sự vật :
 
Giả sử bạn là một người bán khai trong rừng già Amazonie. Bạn nhặt được một cái I Phone 6, 7 hay 8 chi đó. Bạn sẽ cho nó một khái niệm, một tên gọi, nhưng chúng sẽ không phù hợp với "sự vật I phone" mà bạn cầm trong tay. Sự phù hợp ấy lệ thuộc vào một "môi trường tâm lý" với yếu tố chủ yếu, ở đây, là kiến thức.
 
Một thí dụ khác :
 
Một nàng công chúa xinh đẹp bị tên phù thủy ác ôn biến thành con thiên nga. Con thiên nga lại bị ai đó bắn cho một mũi tên xuyên qua cổ. Đối với bạn, thì không phải là con thiên nga bị trúng tên mà là nàng công chúa. Khái niệm cũng như tên gọi (công chúa) trong trường hợp này không phù hợp với "sự vật thiên nga".
 
Trong một phạm trù thực tế hơn :
 
Một người thân qua đời, trở thành một thây ma, tức một đống thịt xương chờ rữa thối. Tuy nhiên bạn vẫn nhìn và gọi thây ma ấy, như thể đó là một người sống, tức là khái niệm và tên gọi ở đây cũng không phù hợp với sự vật cụ thể.
 
Trong cả hai thí dụ này "môi trường tâm lý" ảnh hưởng mạnh, qua "tính liên tục" và tình cảm.
 
Nguyễn Hoài Vân
5/12/20114
 
Vài điều ghi thêm qua các trao đổi với bạn bè :
 
1) Về chữ "Danh" : Trong tam giác Ngôn, Ý, Vật", thì "Danh" thuộc về "ngôn". Một "danh" có thể tương ứng với nhiều ý, nhiều sự vật, cũng như một sự vật có thể tương ứng với nhiều danh v.v... "Danh", tức tên gọi  có thể tương ứng với một sự vật có thật hay không.
 
Thí dụ : tên gọi "con voi", trùng hợp với một ý niệm (hay khái niệm, theo nghĩa : ý niệm khái quát, "đại khái"), và trùng hợp với con vật có thể thấy được. Một đứa bé xem TV, mình chỉ con voi, hỏi con gì ? nó sẽ gọi đúng tên (danh), vì đã có khái niệm về con voi. Đem nó ra sở thú chỉ con voi, nó cũng sẽ gọi đúng tên, thể hiện sự trùng hợp "ngôn, ý, vật". Đương nhiên là "vật" đây chỉ được biết qua khái niệm, tức "ý niệm đại khái", chứ không phải là "sự vật tự thân".
 
Bây giờ : con "thiên mã" (ngựa có cánh), trùng hợp với một ý niệm. Nếu có ý niệm ấy, đứa bé xem sách hình sẽ nhận ra "thiên mã", và gọi đúng tên.  Nhưng "ngôn" và "ý" ấy không trùng hợp một con vật thực sự có thể thấy được.
 
Đó là khi mình đi vào "tam giác tổng yếu" bằng "ngôn" (danh). Nhưng chúng ta cũng có thể đi vào tam giác ấy bằng "ý" (khái niệm), hay "vật" (sự vật).
 
2) Lão tử bảo "Danh khả danh phi thường danh" (gọi được tên gọi, không phải tên gọi thường còn), tức là nếu mình bám chấp vào một cái "danh" (danh khả danh = gọi tên gọi), thì mình chỉ có được "ý niệm" về một sự vật nào đó qua cái tên mà mình gọi lên. Cái ý niệm này lại luôn thay đổi, tùy sự thay đổi nhận thức của mình, nên nói là : "phi thường danh" (ở đây có sự tập hợp "danh" với "ý"). Nói qua Phật Giáo, thì đó chính là coi các ý niệm, như những "pháp" vô thường, luôn biến đổi, khiến chúng "hiện hữu và không hiện hữu".
 
3) Có thể "biết" mà không thông qua "danh" (= ngôn), và Ý (ý niệm, khái niệm) hay không ? Không những có thể, mà đó chính là nguồn gốc của đa số "hiểu biết" của chúng ta. Chúng ta tiếp cận sự vật qua giác quan. Thí dụ khi uống trà, thì cảm giác nảy sinh ra là một cái gì không thể mô tả được, nói theo Lão tử là không thể đặt tên (bất khả danh). Từ đó chúng ta có thể khái niệm hóa những cảm giác ấy, và đặt tên cho chúng. Tuy nhiên, cảm giác "thật" chính là cái cảm giác lúc ban đầu, trước khi trở thành khái niệm. Cảm giác ấy "thật", nhưng chúng ta không thể chia sẻ nó với người khác, nên mới phải "đại khái hóa" nó, đặt tên gọi cho nó, để có thể "truyền đạt thông tin" (cho biết trà này thế này, trà kia thế nọ, hay trường hợp một nhà sinh học mô tả và đặt tên cho một con siêu vi khuẩn chưa từng ai biết, v.v...)
 
Vậy, những cái được lão Giáo gọi là "Bất khả danh", hay Phật Giáo gọi là "như thị" (như thế) chính là tập hợp cảm giác khi tiếp xúc với một sự vật, trước khi ý niệm về sự vật ấy nảy sinh, và trước khi ta đặt tên cho nó. Chúng ta luôn tiếp cận với sự vật trong trình tự này.
 
4) Những "hiểu biết" không thông qua giác quan thì phải thông qua khái niệm, do người khác truyền dạy, như khoa học, văn hóa, tôn giáo v.v... hay tự mình nghĩ ra. Khi ấy, tam giác tổng yếu "ngôn ý vật" là phương pháp để suy xét xem các tên gọi và khái niệm được nêu lên trùng hợp ra sao với thực tế, dù chỉ là "thực tế đại khái" ?
 
Điều đáng tiếc là chính trong những trường hợp những cái được cho là "hiểu biết" không trùng hợp với thực tế, mà người ta bám chấp lấy chúng một cách kiên trì và mạnh bạo nhất, như mấy đồng chí Hồi Giáo ôm bom đi giết thiên hạ để được lên thiên đàng với 72 cô trinh nữ !
 
5) "Sự vật tự thân" là gì ? Nó là một ý niệm không thể được kiểm chứng xem có tương đồng với thực tế hay không (theo mô thức : khái niệm "voi" tương đồng với con vật trong thực tế). Vì sao ? Vì muốn được kiểm chứng trong thực tế, thì một "sự vật tự thân" cụ thể nào đó phải được ý thức, được  khái niệm hóa. Hễ đã thành "khái" niệm thì liền biến thành "ý niệm đại khái", tức không thể là "sự vật tự thân" nữa (phản nghĩa). Như vậy, khi ai đó nói "tôi nhìn thấy sự vật tự thân", hay "tôi thấy con thiên mã" (ngựa có cánh), thì cũng như Mohammed bảo : "tôi từ quảng trường Jerusalem, cưỡi một phụ nữ, đuôi công, mình ngựa, bay lên thiên đàng gặp Thiên Chúa, rồi bay về". Khi ấy, chúng ta chỉ có thể coi thông tin ấy như ngừng ở "ngôn" và "ý", nhưng không có được sự tương đồng với "vật" (thực tế).
 
6) "Sự vật tự thân" có phải là tập hợp cảm giác khi tiếp xúc với một sự vật, trước khi ý niệm về sự vật ấy nảy sinh hay không ? Không, vì "tập hợp cảm giác khi tiếp xúc với một sự vật" chỉ bao gồm một số khía cạnh hạn chế của sự vật ấy. Nếu sự tiếp xúc kéo dài, thì tập hợp cảm giác kia sẽ được làm giàu thêm lên với những cảm giác mới, và "tập hợp cảm giác" ban đầu sẽ biến đổi, như đã trình bày ở trên.
 
7) "Sự vật tự thân" như thế, hoàn toàn chủ quan, và những người nói về nó luôn đưa ra những điều kiện khắt khe để có thể đạt đến nó như "giác ngộ", trí tuệ bát nhã, v.v... Những điều kiện ấy cũng là những khái niệm không thể kiểm chứng được trong thực tế. Mặt khác, Các điều kiện này loại trừ tuyệt đại đa số loài người, không kể các loài vật hữu tình khác. Tính cách loại trừ này phản lại lý tưởng Từ Bi quảng đại của Phật Giáo : "tôi giảng cho anh nghe, anh phải cúi đầu tin theo, nhưng anh sẽ không thể hiểu nổi, sẽ không bao giờ đạt được đến điều tuyệt diệu ấy, nó sẽ chẳng ích lợi gì cho anh, nhưng ... mặc kệ mồ anh !"
 
8) Lấy "Sự vật tự thân" làm mục tiêu của tu hành, thiền định ... có chính đáng không ? 
Không, vì đặt ra một mục tiêu cho thiền định là tạo thêm một sự lo lắng, băn khoăn, thôi thúc thành đạt một mục tiêu, trong khi tâm của con người đã đủ lo lắng, băn khoăn cho muôn ngàn thứ khác. Chưa kể tập hợp cảm giác khi tiếp xúc với một sự vật, trước khi ý niệm về sự vật ấy nảy sinh là cái chúng ta vốn luôn có, chẳng cần bày ra "Sự vật tự thân" làm chi cho thêm phiền toái, nhất là khi biết rằng cái "Sự vật tự thân" ấy không thể được kiểm chứng trong thực tế, như đã nói.
 
Khi thiền quán, chỉ cần tập trung vào :
- Tư thế : biết mình ngồi ra sao, biết những cảm giác từ từng vùng trong thân thể. Đó là điều thân
- Hơi thở : tập trung vào từng hơi thở, ra biết ra , vào biết vào, xâu, cạn, lên xuống, dẫn ra tay, chân, xuống bụng v.v... Đó là điều khí
- Tâm trí : quan sát những gì hiện lên trong tâm mình, có sinh ra, có tăng trưởng, có mờ đi, có biến mất, niệm này rồi niệm khác ... Cũng có thể tự gợi lên những ý niệm, như : kinh mạch, bùa, chú, kinh, "tứ niệm xứ", v.v... gợi lên những cảm xúc, như quán "đại từ bi" (maha karuna), rồi nhìn chúng biến mất. Đó là điều tâm.
Tức là tập trung vào cái gì cũng được, nhưng luôn ở trong hiện tại, bây giờ, tại đây, một cách khoan hòa, thoải mái. Như thế thì tâm an lạc có được ngay lập tức. Và đã An Lạc rồi thì cũng không cần gì khác.