Một phụ nữ phi thường ... (xem tiểu sử ở dưới)
 
§§§§§§§§§§§
 
Vì Thiên Chúa toàn hảo, nên không đâu có thể có chỗ cho bất cứ sự hiện hữu nào. Vì thế, để cho có hiện hữu, Thiên Chúa phải tự triệt tiêu một phần của chính mình. "Sáng thế" trong bản chất chính là sự tự triệt tiêu ấy.
Hệ quả của điều này là tạo vật (tức mọi hiện hữu ngoài Thiên Chúa) bắt buộc phải bất toàn, bất hảo. Thế giới mang khuynh hướng xấu xa. Điều cần nhấn mạnh là : Thiên Chúa chính là nạn nhân đầu tiên của sự Ác trong thế gian, biểu tượng bằng sự đau khổ cực kỳ của Đức Ky Tô.
Mặt khác, vì động cơ của Sáng Thế là Tình Yêu, nên tình trạng Thế Giới mang khunh hướng xấu xa ấy đòi hỏi một giải pháp : đó là “mầu nhiệm” Nhập Thế (Thiên Chúa hội nhập vào Thế Giới), và Nhập Thể (Thiên Chúa trở thành con người). Bằng cách ấy Thiên Chúa chỉ cho Thế Gian thấy sự Thiện, và con đường đạt đến hòa hợp với Toàn Thiện, tức chính Thiên Chúa.
Người ta có thể hỏi : Thiên Chúa việc gì phải làm những chuyện rắc rối ấy ? Sáng tạo thế giới, với những “hữu tình” như con người làm chi, để chúng lặn ngụp trong xấu xa, đau khổ, rồi phải nhọc công cứu vớt chúng ?

Câu hỏi đó cũng có thể được đặt ra với những người cha mẹ : sinh ra con cái trong một xã hội đầy bất trắc, khổ đau làm gì, để phải không ngừng lo lắng, nâng đỡ chúng ? Lý do chắc hẳn là Tình Yêu. Nhưng chúng ta vẫn còn có thể tự hỏi : Yêu mình, hay Yêu những gì mình sinh ra, hoặc giả ... hai Tình Yêu ấy chỉ là một ?
Nguyễn Hoài Vân
01/07/2016

Tiểu Sử

Simonne Weil (1909-1943), gốc Do Thái, gia đình vô thần, học trình xuất sắc, triết gia đầy triển vọng, tranh đấu công đoàn, Cộng Sản, nhưng chống Staline, đem lương giáo sư trao tặng người nghèo vì quyết định chỉ sống với 5 quan một ngày như người thất nghiệp, rồi bỏ dạy học đi làm thợ (hãng Alstom, Carnaud, và Renault), trước khi tình nguyện tham chiến chống Franco ở Tây Ban Nha trong quân đoàn lừng danh "Durruti", hoạt động kháng chiến chống Đức Quốc Xã, đưa bố mẹ sang tỵ nạn ở Hoa Kỳ, rồi quay về Luân Đôn tiếp tục kháng chiến ... Tạ thế năm 34 tuổi.

Đọc thêm :

Bài thơ được yêu thích nhất của Simonne Weil (1909-1943) (*) đã đưa bà đến "giác ngộ" ...

Khi được Tình Yêu mời vào, hồn tôi lùi lại
Vì thấy mình đầy tội lỗi, ô uế, bợn nhơ.
Nhận ra do dự ấy,
Càng lúc càng tăng, trước thềm cửa,
Tình Yêu đến gần tôi, dịu dàng hỏi han
Về điều tôi mong ước

"Chút xứng đáng để được làm một người khách"
"Khách ấy đang trước mặt tôi", Tình Yêu trả lời
"Tôi ? Đứa bạc ác, vô ơn ? Hỡi người kính yêu
Thậm chí tôi còn không dám nhìn mặt người"
Tình Yêu nỉm cười cầm tay tôi :
"Ai làm nên đôi mắt, nếu không phải là tôi ?"

"Nhưng tôi đã làm nhơ nhuốc chúng
Để chỉ đáng bị lưu đày trong nhục nhã"
Tình Yêu hỏi : "Ai gánh chịu mọi tội lỗi ? Có biết chăng ?"
"Vậy, tôi xin được kính mến hầu hạ người"
"Hãy ngồi xuống" Tình Yêu nói, "để tôi dọn bàn"
Tôi ngối xuống, và được ăn uống no say ...

George Herbert ( 1593 - 1633 )