Cuộc sống, đối với Harry, không phải là những phép phù thần bí ...

§§§§§§§§§§§§§

Ngài Voldemort đến  gặp bạn, bảo ràng : tôi dạy cho bạn một thần chú, bạn hãy chăm chỉ tâm niệm nó, cùng với nỗ lực thiền quán v.v... rồi thì bạn sẽ có thể tự mình bay lơ lửng trên không.
Bạn hỏi cho rõ : lơ lửng cỡ một thước, chỉ tự bản thân mình chứ không cần  một phương tiện kéo hay đẩy nào cả ?
Voldemort xác nhận, và cho bạn xem 5340 video trên Youtube minh chứng điều ấy, cộng với 652 web site chuyên ngành, chưa kể bài tường thuật việc vô số  nhà khoa học đã từng lãnh hàng chục giải Nobel, tất cả đều cho rằng điều ấy là sự thật một trăm lẻ một phần trăm !
Trước một xác tín tương tự, làm thế nào để phủ định nó một cách chắc chắn ?

Lập luận 1 :
Chúng ta xác định với Voldemort các điều kiện của thí nghiệm : Voldemort chỉ do những đặc tính của bản thân, bay lên đến cao độ 1 thước trong 1 giây, lơ lửng 3 phút, rồi đáp xuống mặt đất tiếp tục sinh hoạt bình thường.
Nếu Voldemort thay đổi được cấu trúc vật lý của bản thân, để thắng lực rơi (sức hút của trái đất), hay nói cách khác, để trở nên "nhẹ hơn không khí", và bay lên với tốc độ 1m/s , thì ông ta sẽ không có lý do gì để ngừng lại ở cao độ 1 thước. Ở cao độ ấy, ông ta vẫn "nhẹ hơn không khí", và vẫn phải tiếp tục bay lên !
Voldemort sẽ cãi lại, và bảo rằng ông ta có quyền năng thay đổi các đặc tính vật lý của mình để bay lên, rồi lại thay đổi các đặc tính vật lý để ngừng lại lơ lửng ở cao độ một thước, rồi sau ba phút lại thay đổi các đặc tính ấy một lần nữa, để đáp xuống. Tức là từ V ông ta trở thành V1 để bay lên, rồi V2 để lơ lửng ở cao độ một thước, trước khi lại trở thành V để rơi xuống mặt đất.
Bạn sẽ dùng những lý lẽ nào để lại phản bác ông ta một cách chắc chắn ?

Lập luận 2 :

Voldemort nói : cấu trúc (và đặc tính) vật lý của ông từ V trở thành V1 (thắng lực rơi hay "nhẹ hơn không khí") để bay lên với tốc độ 1m/s, rồi trở thành V2 để quân bình với lực rơi, và lơ lửng ở cao độ 1 thước, sau đó lại thay đổi một lần nữa, trở thành V để rơi trở xuống đất.

Thay đổi cấu trúc vật lý như thế phải mang tính cách toàn diện, có thể được ví như biến một con lạc đà thành con cá ! Cấu trúc vật lý của chúng ta kế thừa từ vô số nguyên nhân trải dài trong quá khứ, lên đến tận lúc vũ trụ hình thành. Muốn thay đổi cấu trúc vật chất một cách toàn diện như Voldemort đã làm, thì phải quay về quá khứ, thay đổi vô số nguyên nhân, và, như thế cũng sẽ tạo nên vô số thay đổi khác trong vũ trụ. Nói cách khác, Voldemort biến vũ trụ này thành một vũ trụ khác ! Ông lại đã làm như thế đến (ít nhất) là hai lần trong vài phút ! Chúng ta không nhận thấy vũ trụ thay đổi trong lúc Voldemeort bay lên và đáp xuống, nên có thể nghĩ là chuyện ấy đã không xảy ra.
Voldemort có thể cho rằng, với công đức tu hành, thần chú v.v... ông ta chỉ thay đổi cấu trúc của chính ông, mà không đụng đến tập hợp nguyên nhân trải dài đến nguồn gốc của vũ trụ. Trong trường hợp ấy, ông đã phá hủy quy luật "nhân quả", vì có một sự hiện hữu mà không có nguyên nhân, hay nguyên nhân không phù hợp với sự hiện hữu ấy (từ V cho ra V1). Nếu quy luật nhân quả bị phá hủy thì cũng sẽ không thể nói : tôi đọc một thần chú "thì" chuyện ấy sẽ xảy ra, hay tôi tu tập, hành thiền "thì" sẽ có quyền năng này nọ, vì những thứ ấy đều là những phát biểu của quy luật nhân quả. Voldemort vừa hủy diệt quy luật nhân quả, đồng thời lại dựa trên nó, tức đứng trên một nghịch lý, và sự bay lên của ông, trong điều kiện được mô tả, không thể là sự thật.
Tuy nhiên Voldemort sẽ cười lớn mà phán với chúng ta rằng : chúng bay chỉ là một lũ sâu bọ, không thể hiểu được rằng bản thân ta đã thăng hoa khỏi những ràng buộc của "vật chất thô lậu", ta không còn là vật chất nặng nề như chúng bay, mà đã trở thành một thể tính siêu nhiên, huyền diệu v.v...
Chúng ta làm thế nào để lại phản bác ông ta một cách chắc chắn ?
Lập luận 3 :

Thân thể của Voldemort nhờ tu tập đã thăng hoa khỏi trạng thái vật chất, và không phải lệ thuộc vào các quy luật vật lý nữa.
Phản bác đơn giản nhất là : như thế Voldemort sẽ không thể tương tác được với vật chất quanh ông, với một hệ quả dễ hình dung nhất, là chúng ta sẽ không thể nhìn thấy ông. Thật vậy sở dĩ chúng ta nhìn thấy một vật thể là vì có những quang tử đến từ một nguồn sáng (mặt trời, mặt trăng, đèn ...) chạm vào vật thể ấy, "dội lại" và bay đến mắt của chúng ta, kích thích hệ thần kinh thị giác. Quang tử chỉ có thể "dội lại" khi chạm vào một vật chất. Nếu Voldemort không phải là vật chất thì không thể tương tác với quang tử, và quang tử sẽ bay xuyên qua ông chứ không thể "dội lại", và không ai sẽ có thể nhìn thấy ông, dù cho ông có bay lơ lửng được hay không.

Tóm lại :
Mặc dù phép thuật của Voldemort có diễn ra rành rành trước mắt chúng ta, qua lý luận, chúng ta vẫn có thể khẳng định là nó không thật. Một ảo thuật gia có thể làm được việc ấy ! 
Như cậu bé Harry Potter, chúng ta đã đẩy Voldemort, vị Chúa Tể của các Pháp sư, vào hư vô, rồi thản nhiên bẻ gãy cây đũa thần linh diệu nhất thiên hạ !
Cuộc sống, đối với Harry, không phải là những phù phép thần bí, mà là một cuộc sống bình thường.

Nguyễn Hoài Vân
30/12/2014