Lễ cưới là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái, trong đó chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử.
Lễới là một trong những nét văn hóa truyền thống của người Dao đỏ ở Yên Bái, trong đó chứa đựng những giá trị về văn hóa, lịch sử.


Niềm vui của họ hàng, người thân của cô dâu chú rể trong lễ cưới. 

Phát huy những giá trị văn hóa, phong tục tập quán trong lễ cưới hỏi của người Dao, để góp phần làm phong phú thêm những sinh hoạt văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Nhà gái được nhà trai đón ở ngõ. 

Nhà gái được nhà trai đón ở ngõ. 

Trong đám cưới của người Dao, cô dâu phải tự đi đến nhà trai. Thầy cúng thực hiện nghi lễ nhằm chúc cho đôi bạn trẻ mãi mãi hạnh phúc. 

Cô dâu (chùm đầu) ngồi trước cửa nhà chú rể để thầy cúng thực hiện các nghi thức trong lễ cưới. 

Chú rể Triệu Tiến Lộc và cô dâu Bàn Thị Vị dân tộc Dao tại thôn Khe Pháo 1, xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, Yên Bái .


Sau khi thực hiện các nghi lễ truyền thống, cô dâu được bỏ khăn che đầu và sau đó có thể ra tiếp khách. 

Sau khi thực hiện các nghi lễ cưới truyền thống, cô dâu chú rể có thể ra tiếp khách.

Thế Duyệt