Triết gia Diogene (413-327 trước CN) sống nghèo nàn cùng cực, ngủ trong một cái vạc, tài sản chỉ áo choàng, bát và gậy. 

Alexandre đến gặp, nói : 

- Ông cần gì, cứ xin, tôi sẽ ban cho 

- Tránh khỏi ánh mặt trời của tôi 

- Ông không sợ tôi sao ? 

- Ông tốt hay xấu ? 

- Tốt
- Ai lại sợ cái tốt được nhỉ ? 

Lát sau, biểu tượng của quyền hành nói về biểu tượng của sức mạnh : 

- Nếu không là Alexandre, thì ta muốn được là Diogene 
.
(Theo Plutarque - Vie d'Alexandre) 

Bài liên hệ :