Hương sạch Tâm Linh may mắn có trong tay bộ sưu tập " Hình ảnh đi cùng năm tháng của các Nguyên thủ quốc gia cùng nén Tâm nhang".


Nguồn: huongtamlinh.vn sưu tầm