TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
(Uyên ương cát tường)
Vật cát tường này và các lễ vật khác nên bày ở Ban Mẫu, nhưng bài khấn này có thể dùng chung cho các ban khác (Ban công đồng, ban cô cậu, ban Phật..,), khi lễ ở các ban khác, nếu không chuẩn bị được lễ vật thì đặt giọt dầu, hoặc tiền công đức.
1. Lễ vật:
- Hoa quả: tùy theo mùa, nhưng nên có màu vàng, xanh, đỏ, tím và trắng.
- Tiền vàng: 5 lễ.
- Trầu cau: 1 quả cau 3 lá trầu.
- Một bánh chưng, một bánh dày,  và một đôi bánh xu xê.
- Tranh cát tường, hoặc đôi Uyên ương tùy theo sở thích.
- Sớ cầu giáng linh.

Bài khấn cầu hạnh phúc
Nam mô A di Đà phật ( 3 lần)
Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Phật
Hôm nay là ngày:........tháng.......năm 2013 (tính theo âm lịch).
Con là:...………………….……tuổi kính cẩn khánh bái: 
Chư Phật mười phương, Tứ phủ công đồng Thánh đế, Mẫu đệ nhất thiên tiên, Mẫu địa nhị thượng ngàn, Mẫu đệ tam thủy cung, cập chư Tiên đồng Tây Hồ phủ.
Hôm nay con có chút lễ vật mọn dâng bày, cung thỉnh chư vị Phật, chư Thánh, chư Mẫu bản phủ lai lâm chứng giám.
Kính tấu Phật, Thánh, Chư mẫu, Chư tiên, trong trời đất có đạo âm dương giao hòa, hóa sinh vạn vật, đạo nhân sinh có nam có nữ, đến tuổi thì tác thành đôi lứa vợ chồng.
Nhờ ơn Trời, Phật, Thánh Mẫu, và phúc ấm gia tiên, con là :...........................
Hiện trú tại: số nhà ….. Phố……………………..Quận………………..Hà nội.
Con có người chồng/ người yêu là anh.......................t (trưởng, thứ) nam.
Trú tại số nhà:  ….Phố……………………..Quận………………..Hà nội.
Nay gặp cảnh ngộ tương đồng tương cảm, cá nước duyên ưa, chúng con có cảm tình chân thành với nhau, và mong muốn sớm được xum họp một nhà.
 Con khấu đầu thành tâm cầu xin chư Phật, Thánh, Tiên, Mẫu bản phủ lai lâm chứng minh, chứng giám phù độ gia trì vun bồi tình cảm, tác duyên tạo phúc cho chúng con thành đôi lứa, cho con sở cầu tình duyên xuôi chèo mát mái, để tiến đến hôn nhân với anh.............................................
Con là người trần, nghĩ sao thưa vậy, chỉ mong Phật, Thánh, Mẫu bản phủ chứng minh chứng giám xin có tờ giấy cánh sớ dâng bày.
Nhân đây con cũng bái xin Phật, Thánh Tiên Mẫu bản phủ, giáng linh vào đôi uyên ương cát tường này để con mang về làm vật cát tường may mắn, hồi hướng ân đức của Phật, Thánh, Mẫu bên cạnh con, dẫn đường chỉ lối, phù độ cho con có tình duyên được vuông tròn như nguyện. Cho chúng con tâm đầu ý hợp, thành vợ thành chồng, con cái đông đủ, thuận hòa sống với nhau đến trọn đời.
Kính lạy Chư vị Phật, Thánh Tiên, Thánh Mẫu chấp lễ chấp cầu ban phúc giáng linh vật cát tường cho chúng con, chúng con không dám quên ơn tạ lễ.
Tín chủ con là: ……………….con xin rập đầu bái đến trăm lạy.
Gần hết tuần hương thì có thể lễ tạ bằng bài khấn này.
(Khát khao cháy bỏng sẽ có hiệu ứng hiện hình)
           Mang tranh về nhà, treo ở nơi hai người thường xuyên nhìn thấy./.
                                                Tâm thành, mãn nguyện cuối năm nên đi lễ tạ ơn.