Các cô gái có mái tóc thề trông thèm duyên dáng.
Tóc the vốn là một vái sợi tóc ngắn phất phơ hai bên trán và vành tai, có với bạn trai nghe nói các cô gái có mái tóc thề, tưởng là các cô đã có người yêu, nhưng thực tế nào các cô đã thề thốt cùng ai?

Tại sao gọi là tóc thề


Nguyên xưa, các đôi trai gái yêu nhau hoặc có những đôi đã nên vợ nên chồng, đang mặn nồng đằm thắm bỗng vì một lý do nào đó làm cho tình duyên dang dở, đôi lứa xa nhau. Họ quyết một lòng, đầy cho sông cạn đá mòn, năm chờ tháng đợi vẫn niêm chung thủy. Trước khi lưu luyến Tà luôn giữ trong mình như kỷ vật. Mớ tóc đó gọi là mớ tóc thề. Chỗ tóc bị cắt đó dần dần mọc lại và dài dần, mái tóc mới mọc mới đó gọi là mái tóc thề. Trong truyện Kiều có câu:
Tóc thề đã chấm ngang vai
Nào lời non nưóc, nào lời sắt son
Có nghĩa là dăm ba năm sau, chỗ tóc bị cất cụt đã mọc dài chấm ngang vai rồi mà vẫn chưa thấy bóng đáng người yêu. Nên nhớ, thời xưa con trai cũng để tóc dài, cũng búi tóc, và vì vậy cũng có tóc thề.