Người Việt ta từ nhỏ đến lớn, đến già nói chuyện với nhau đã quen tai nhưng nếu diễn giải cho người nước ngoài biểu đạt được đầy đủ sắc thái ngôn ngữ kể cũng thật lý thú, ví dụ “Nhà tôi” dịch ra tiếng Pháp “Ma maison” thì người Pháp làm sao hiểu nổi!

     Thời nay, vợ chồng trẻ xưng hô với nhau “Anh anh em em” âu yếm, thân thiết biết bao! dễiu chồng ít hơn dăm ba tuổi vẫn là anh. Lùi lại bốn mươi năm về trước, những gia đình ít nhiều được Âu hóa, vợ chồng gọi nhau bằng “Mình” cũng thể hiện được tình cảm đậm đà, gọi nhau bằng “Cậu, mợ” cũng thanh nhã. nhưng những từ đó con xa lạ vơi nông thôn, một số tân tiến muốn gọi nhưng vẫn còn ngượng ngừng với hàng xóm, chỉ thầm kín tỏ tình với nhau trong buồng, thổ thể chỉ đủ hai người nghe với nhau.

Vợ chồng xưng hô với nhau như thế nào

     Cách gọi nhau bằng tên trông không cũng là một bước cải tiến lớn, chứ như các cụ ngày xưa, thời còn trẻ chỉ gọi nhau bằng “Bố thằng cu”, “U nó, “Mẹ hĩm”… Người mđi lấy nhau chưa có con, chồng chẳng có chức vị gì mà gọi, thì sao? Bí quá, có cô mới về làm dâu, muốn gọi chồng đang chơi bên hàng xóm vê chẳng biết xưng hô ra sao bèn ra ngỗ gọi thật to “Ai ơi! Vê mà ăn cơm”. Từ “Ai” ở đây không phải là đại từ nghi vấn, hay đại từ phiếm chỉ mà có nghĩa là “Chồng tôi ơi!.

     Còn khỉ nói chuyện với người khách thì giới thiệu vợ mình hay chồng mình là “Nhà tôi”. Từ “Nhà tôi” thật là đậm đà gán bó, “Mình” và “Tôi” tuy hai nhưng một. “Nhà tôi” tức là “Chồng tôi” hay “Vợ tôi” chứ không thể nói “Vợ anh”, “Chồng nó” là “Nhà anh, “Nhà nó”.

     Vợ chồng nói chuyện với nhau thường hay nói trống không “Này! Ra tôi bảo!”, hoặc “Nào ai bảo mình”,..